The Sufi Master

Den sufimästaren

“He is the One who sends to His Servant Manifest Signs, that He may lead you from the depths of Darkness into the Light and verily God is to you most kind and Merciful.”
-- 57:9--

MTO Shahmaghsoudi® Skolan av den Islamiska Sufismen har haft en oavbruten härkomst av 42 Sufi Mästare, som går tillbaka till den tiden av den Islamiska Profeten till Imam Ali och Oveys Gharani. Den nuvarande Sufi Mästare av MTO Shahmaghsoudi ® Skola av den Islamiska Sufismen är Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, "Pir Oveyssi", känd som Hazrat Pir bland sina studenter.

Hazrat Pir var lärd under ledningen av den tidigare Sufi Mästaren: hans farfar, Hazrat Mir Ghotbeddin Mohammad Angha, och sin far Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha. Den 4:de September 1970, Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha fick Roben av Faghr ifrån sin fader för att bli den 42:a och den nuvarande Sufi Mästaren av vår skola.

Genom Hazrat Pirs ständiga dedikation att leverera Sufismens budskap till världen, har han utvecklat över 50 värk av prosa, poesier, filosofi, och vetenskap. Under hans direktion, MTO® har blomstrats till en internationell organisation som har expanderats genom fem kontinenter med över 500,000 studenter.

Hazrat Pir är väl respekterad över världen bland vetenskapsmänen för sitt all-inkluderande kunskap, som vidjer sig från esoteriska disipliner och heliga vetenskaper till poesier och filosofi. Han har levererat en samling av föreläsningar till många aktade institutioner igenom globen, inklusive Sorbonne Universitet i Frankrike och Oxford Universitet i England.


Salaheddin Ali Nader Angha. The Secret Word. Riverside, CA: MTO Publications, 1989. Print.