Vad är sufism?

Underkastelse till inre vetenskap

Islam är underkastelse,
och underkastelse består av stabilitet och varaktighet
inom existensens verklighet.

Sufism är religionens verklighet. Med detta menar jag uppleva Gud i ens inre jag, lär känna den ultimata kunskapen, underkasta sig till honom och älska honom med ens sinne och hjärta. Detta är religionens verklighet såsom jag vet det.


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism and Knowledge (Washington D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996), 20-21.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory “I”: The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 166.