M.T.O. Shahmaghsoudi®

מאקתאב טאריג'את אובייסי שאהמגסודי , בית הספר לסופיות איסלמית הוא בית הספר של ידע עצמי. הדחף לידע הוא אינהרנט בכל אדם. זה לא ייחודי לגזע מסוים, דת, או תרבות, וגם לא מוגבל לזמן או מקום מסוים. זה אוניברסלי. סופיות, כפי שמלוד על ידי הסופי הנוכחי הזראת סאלאהדדין עלי נאדר אנג'ה ,היא שיטה שמראה בני אנוש את הדרך לגלות את המציאות שנמצאת בתוכם, אז הוא יכול לדעת את האמת שלהישות שלו, לחיות בהרמוניה ושלום עם עצמו ועם אחרים
השם אומר מאקתאב טאריג'את אובייסי שאהמגסודי, פשוטו כמשמעו "בית הספר הנתיב של אובייס." הזראת אוביס ג'ארני לימד כי הדרך האמיתית לאלוהים הוא חיפוש פנימי, להכיר את האני האמיתי שלנו בעומק של הישות , בלב שלנו. בעוד למעשה, אוביס ג'ארני מעולם לא ביקר או ראה את הנביא מוחמד ( שלום עליו ) הוא ידע אותו בליבו. שיטה זו של לב אל לב קוגניציה היא סוג של מערכת יחסים רוחנית כי צריך להתקיים בין המחפש לבין המורה בסופיות. המורה הרוחני, המוכר כ"פיר ", כלומר האור "של השביל," מאיר את החשיכה כדי לעזור למחפש למצוא את דרכו אל האני האמיתי שלו .
דרך הכרה של הנביא אוביס ג'ארני אושרה על ידי הנביא מוחמד הקודש כמו הנביא הקדוש העניק גלימת הנביא אל הנביא אוביס ג'ארני ואמר, "עקב את הדרך של אוביס "
הנביא אוביס ג'ארניה מייסד של מאקתאב טאריג'את אובייסי שאהמגסודי בית הספר לסופיות איסלאמי. ההשראה וחשף ידע רוחני הועברה מימי הנביא אוביס ג'ארניה, להזראת סאלאהדדין עלי נאדר אנג'ה, המורה הנוכחי של בית הספר, באמצעות רצף שלמים של מאסטרים אשר ידועים היטב על ידי היסטוריונים וחוקרים .
במשך 1400 שנה, מאסטרים סופיים אלו לימדו תלמידים לא להיות מערצים, אבל כדי להיות מאסטרים של חייהם דרך הכרה עצמית .
החלק השני של שמו של בית הספר,שאהמגסודי , מתייחס למורה מספר ארבעים ואחד של בית הספר, הזראת שאה מאגסוד סאדג' אנג'ה. דרך הזראת שאה מאגסוד הידע העצום שלו בסופיות ובמדעים אחרות, המסר של הסופיות היתה, בפעם הראשונה, פתוח לקהל רחב יותר - ברכה לכל המבקשים הכרה עצמית.בעבר, סופיות היה מדע אזוטרי ההוראות שלו לא היו זמינים לכל .  
בתקופות קודמות, הרבה משמעת עצמית היתה מקזיקה מעמד על ידי המעטים שהשיגו את המציאות הזאת, עבור שהם היו צריכים להוכיח שהם ראויים התלמיד הראשון, לפני קבלת כל הוראה. עם זאת, החל בשנת 1950, מושבו של הזראת שאה מאגסוד סאדג' אנג'ה הפך פתוח לכל. שערי החנג'ה נפתחו וכל מצטרף חדש היה מוזמן לשמוע את האמת .


הזראת שאה מאגסוד בהאמאסה האיאט ( אפוס של החיים ) הוא קבע :
"אנחנו נחושים לפתוח את הדלת של הידע לאנושו
לגלות להם את רצונו של סופיות
ולחשוף את המוטעות
הפוך את הידע כפנס ההדרכה לנתיב של האנשים  
אז הם לא לוקחים בורות כדת  
הופעות כמו הידע, ניחושים כשיטה
כי הם יפנו לאיסלאם האמיתי
ולא הילכו בשום דרוך אחר מאשר בדרך אל האמת (אלוהים )"