Sufi mester

Molana Salaheddin Ali Nader Shah Angha, känd som Hazrat Pir, är den 42:a sufin i en kontinuerlig följd av sufimästare som går tillbaka 1400 år i tiden till den heliga profeten Muhammad (fred och välsignelser på honom). Esoterisk kunskap överlämnades av den heliga profeten i islam till imam Ali (fred vare med honom), Oveys Gharani (Uways al-Qarani) och Salman Farsi som sedan överlämnats genom denna obrutna kedja av sufimästare till nu.

Hazrat Pir föddes i Teheran, Iran, söndag middag, 30 september1945. Hans andliga resa började i barndomen, när speciella tecken sågs i honom. I elva år var han under ledning av sin farfar, som var den 40:e sufimästaren i Oveyssi skolan. Han fullföljde sedan sina studier under direkt ledning av sin far, Molana-al-Moazam Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha, känd som professor Angha.

Den 4 september 1970, bekräftade hans far Nader Anghas andliga ledarskap med Faqrs mantel*. (* Faghr - fattigdom: att nå ett tillstånd av omfattande kunskap.)

Professor Angha kärlek, förtroende och respekt för sin son var så stor att han talade om honom med obegränsad ömhet i sina många böcker omfattande: Serr-ol Hajar, Hamasseh-Hayat, Masnavi Shahed va Mashhood, Seyr-al Sa'er va Teyr al-Nader, Al-Rasa'el och Principles of Faghr and Sufism.


Salaheddin Ali Nader Angha. The Secret Word. Riverside, CA: MTO Publications, 1989. Print.