MTO Okulu®

İslam Tasavvufu Okulu olan MTO Şahmaksudi tarihi ®1400 yıl gerilere gider, Öyle ki okul ile ilgili Mukaddes Peygamber Muhammed(SAV) zamanına ait kayıtlar mevcuttur. MTO, Mekteb-i Tarikat-I Oveys’in® kısaltması olup, Oveys, batini ilmi Mukaddes Peygamber Muhammed(SAV) tarafından tasdik edilmiş Veysel Karani Hazretlerine atıfta bulunur. İslam’ın özü MTO Şahmaksudi Okulu büyük üstatları vasıtasıyla kopmayan bir zincir gibi nesilden nesle bir bütün halinde korunmuştur.

MTO Şahmaksudi® ismi, okulu dönüştüren ve öğretileri Tasavvufta yeni bir çığır açan Hazreti Şah Maksud Sadık Angha’ya aittir.

“Tüm insanlara açığız

Bilginin kapıları

İrfanı yolun fenerlerine dönüştürmek için,

Ve bilinçli kalplerin ışığını tanıma.”

Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha