M.T.O. Shahmaghsoudi®'nin Zamanımızdaki

Sufi Üstadı

"[Bu] kuluna, sizi koyu karanlıktan aydınlığa çıkarmak için apaçık mesajlar indiren O'dur: çünkü Allah size karşı sonsuz şefkat sahibidir, rahmet kaynağıdır."

Kur'an-ı Kerim (57:9)

MTO Shahmaghsoudi® Tasavvuf Okulu®, İslam Peygamberi (S.A.V), Imam Ali (S.A.V) ve Oveys Gharani'ye (Veysel Karani) uzanan hiç kopmamış 42 Tasavvuf Üstadı vardır. M.T.O Tasavvuf Okulu'nun hali hazırdaki hocası, "Pir Oveys" Hazreti Ali Nadir Angha'dır. Şakirdleri O'na Hazreti Pir olarak hitap eder.

Hazreti Pir önceki aydınlanmış Üstad Mutasaffıların elinde eğitim aldı. Bu üstadlar, Dedesi Hazreti Mir Ghotbeddin Muhammed Angha ve Babası Hazreti Şah Maksud Sadık Angha'dır. Hazreti Salahaddin Ali Nadir Angha 4 Eylül 1970 tarihinde Babasından Fahr Kuşağını alarak 42üncü ve aynı zamanda Tasavvuf Okulu'nun üstadı oldu.

Tasavvuf mesajını dünyaya anlatma konusundaki sonsuz azmi çerçevesinde Angha, düz yazı, şiir, felsefe ve bilim alanında 50'yi aşkın esere imza attı. Kendi direktifleri doğrultusunda MTO® beş kıtaya uzanan kar amacı gütmeyen uluslar arası bir örgüt oldu ve 500.000 şakirdiyle beş kıtaya uzandı.

Hazreti Pir, gizli inançlardan kutsal bilimlere, şiirden felsefeye uzanan geniç bir yelpazedeki kasayacı bilgisinden ötürü bütün dünyada akademisyenler ve bilim adamları tarafından büyük bir saygı görmektedir. Pir, aralarında Fransa'da Sorbonne ve İngiltere'de Oxford olmak üzere dünyanın bir çok yerinde ünlü üniversitelerde dersler verdi.

Şu anda Hazreti Pir'in son dersleri mevcut olup MTO®nun aracılığıyla haftalık webyayını biçiminde milyonlarca kişi tarafından seyredilmektedir.