A khaneghah, a Tudás iskolája

A khaneghah elnevezés egy összetett szót takar (khane-gah), amely irodalmi nyelven a «jelen pillanat házát» jelenti.

A Gah azt a valós pillanatot írja le, amelyben az ember jelen van. Ez az a pillanat, amelynek eléréséért és meghosszabbításáért, belsü vagy külsü eszközökkel, éberségének és folyamatos figyelmének köszönhetüen küzdenie kell. Ezzel a cél az anyagi világ tiszavirágéletű és instabil elemeinek elpazarlása. Ennek a törekvésnek köszönhetüen a tudás és a szeretet egének kapui megnyílhatnak az elütt, aki igazán keresi azokat.

Mert hogy az igazi kutató egyetlen pillanatra sem akar elszakadni a Léttül. Folyamatosan halad egy összeszedett, a gondolataiban és a másoktól való megkülönböztetettségében nem szétszórt állapotban.

Minden tudomány megismeréséhez szükség van arra, hogy tartozzunk egy tanítóhoz, aki birtokában van a tudásnak, valamint egy, ezt a tudományt közvetítü iskolához. Ami a szufizmust illeti, ezt az iskolát «khaneghah-nak» hívják; A khaneghah, a Tudás iskolája.

A régmúlt idükben az, aki felismerte azt, hogy hétköznapi élete nem ad választ az ü alapvetü inspirációjára és valóban kereste a saját igazságát, a khaneghah felé fordult annak reményében, hogy ott vezérfonalat talál. Elhagyta a társadalmi megkülönböztetéseket és a tudását, majd teljes alázattal átadta magát a khaneghah-nak azért, hogy a mester jelenlétének és a zekr gyakorlatának köszönhetüen, felfedezze ezt a veleszületett Tudást, amely a tér és az idü határain is túllép.

Viselkedési szabályok a khaneghah szerint

A khaneghah saját szabályokkal és feltételekkel rendelkezik; a társadalomban elfogadott viselkedési normáknak és kritériumoknak nincsen értékük itt. A külvilág színei elveszítik vonzerejüket a tisztasággal szemben, amely a khaneghah-ban uralkodik.

A khaneghah-ba érkezvén mindenki leveti cipüjét és kívül hagyja azokat. Ezzel a gesztussal mutatja meg abbéli szándékát, hogy maga mögött kívánja hagyni a külvilág porát és minden más anyagi kötüdést azzal, mert hogy a khaneghah falain belül teljes figyelmét a munkának szenteli, egy tökéletes jelenléti állapotban.

A rend és a fegyelem a kutató útjának alapjául szolgálnak; Ezért van az, hogy elfogadja ezeket a szabályokat és alkalmazza azokat mindennapi életének minden egyes mozzanata során, beleértve külsü megjelenését is. A khaneghah-ban egy egyszerű, fehér öltözetet visel, minden forma és minta nélkül, mivel elhagyta a múlékony formákat annak érdekében, hogy lényének mélyebb szintjét ismerhesse meg. A sokszínűség többé már nem vonza a tekintetét, amely már csak a társadalmi tendenciák egyszerű tükrözüdése. Öltözete fehér, mert meg kíván szabadulni mindennemű tisztátalanságtól. Az igazi békét keresi elfogadván a belsü és külsü csendességet, tartózkodván az izgatottságtól és a megkülönböztetéstül.

A khaneghah olyan környezetet biztosít, amely segíti a kutatót szeszélyeinek és instabilitásának levetküzésében. Ez az a hely, ahol fokozatosan kifejlesztheti valós énjét, amely lehetüvé teszi számára a kiegyensúlyozott jelen állapotot, a békességet még akkor is, ha ha visszatér a mindennapi életbe és a külvilág ügyeihez. Amennyiben sikerül megüriznie a belsü derűjét, akkor «saját idejének fiává» válik és megértette a khaneghah, a «jelen pillanat házának» valós mondanivalóját.