A Mester, a lámpás az úton

"Ő az, aki szolgájára kéri a jelek megnyilvánulását annak érdekében, hogy kisegítse üt a sötétségbül a fényre. Valójában az Isten elnézü és könyörületes veletek. " (Korán, 57: 9)


Útja során, vezetüre van szüksége a keresünek. Egy bölcs, Isten által kijelölt tanítóra, akinek az oltalma alatt áll. Ennek célja az, hogy vezetésével túllépjen a veszélyeken és végigjárja az út minden egyes lépcsüfokát. A tanító nélküli tudás semmit sem eredményez, a szeretet nélküli szerelem nem világít és a Kedves nélküli csodálatnak nincs vége, sem célja, sem jelene, sem megjelenési formája.

Mohamed próféta azt mondta, hogy "Csak akkor oszd meg a társaságodat egy bölccsel, ha eltérít öt dologtól azért, hogy elvezessen öt másikhoz: a kételkedésbül a bizonyosságra, a gügtül az alázatra, a gyűlölködésbül az együttérzésre, a számításból az egyenességre, és a világ szeretetébül az aszkétizmusra".

Engedelmeskedni egy tökéletes Mesternek, mind anyagi, mint szellemi síkon, az egyik alapvetü feltétel, amely nélkül a keresés nem éri el a célját. Sheykh Safieddin Ardebili (Kinek Isten szentesíti nemes lelkét) azt mondta, hogy "Tudni kell azt, hogy az igazság embereinek kísérete nélkül a keresük szívének fátyla nem kerül letépésre. Azt a kutatót, aki maga járja végig az utat képzelete és saját reakciói által, megtéveszti az én délibábja. Az üszinte keresük szíve megtalálja az örök életet az igazság éltetü ereje és a Mester szavai által. Noha a testet a föld gyümölcsei és részei táplálják, a lélek az emberi szívek szavából, valamint az ü szolgálatába szegüdésbül táplálkozik. Mindezek azonban haszontalanok szerelem és a saját akarat elhagyása által. Azt mondjuk, hogy az üszinte tanítványok alázatossága az igaz Mester felé azért fontos, hogy a tanítás és a Mester inspirációinak gyümölcsei ne romoljanak meg hamar az én betolakodása által ".

Bayazid Bastamire utalunk, aki Imam Ja'far ibn Mohammad as-Sadiq szolgálatában állt. Egy napon az Imam azt mondta neki: "Hozd nekem ide azt a könyvet, amely a könyvespolcon található, feletted. Az ideges Bayazid azt kérdezte: "Milyen polcon?" Az Imam azt mondta: "Mindezek után, hogy ennyi idüt töltöttél a szolgálatomban nem vetted észre a könyvespolcot?" Azt válaszolta: "Annyira iszom a szavait, hogy semmit sem láttam, semmit sem hallottam."1

A jelenlegi Mester, akit "Pîrnek" hívunk, amely azt jelenti "lámpás az úton", türelmes vezetü, aki megnyitja elüttünk az utat és megvilágítja a sötét árnyakat annak érdekében, hogy a keresü ténylegesen megismerhesse az utat Istenhez és saját valós létét.


1- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Sirâj al-Huda; Poverty and Annihilation Al-Rasâ'el (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 91.