Sufism historia-I

Del ett (första till sjätte Hejirae århundradet - sjuhundra till ettusen tvåhundra år efter Kristi födelse)

Sufism har en 1400-årig historia. Under de två första århundraden efter islams ärofulla profet Mohammads död, var många gnostiker kända som de som följde det inre och fördolda. Ett exempel är Ibrahim Adham (avled 777 e.Kr.) som var en prins som lämnade sin krona och tron och familj och skyndade sig att söka efter gnostiska inre hemligheter. En annan gnostiker från den tiden är en kvinna vid namn Rab’a Adavieh (avled 752 e.Kr.) vars levnadssätt och läror är påtagliga exempel på ren gudomlig kärlek och hennes inre uppriktighet 1.

Under Eurpas mörka år, blomstrade islamisk vetenskap och litteratur. Forskande gnostiker var upptagna med sin storslagna forskning och nya upptäckter inom vetenskap och matematik trots att europeiska vetenskapsmän som närmade sig forskning under samma tid dömdes för kätteri och apostasi. Under den tid när de rikaste kristna klostrens bibliotek högst hade 300 till 400 böcker, hade det islamiska universitetet i Granada 105 000 böcker.

Det fanns en omfattande kontakt och förbindelse mellan judiska, kristna och muslimska vetenskapsmän, speciellt i Spanien som från 711 till 1492 e.Kr. styrdes av islam, religionsfrihet fanns även under korstågen. Sufismens läror blev kända för västvärlden genom Spanien och grunden för mystik inom kristendom lades. Som resultat, bevittnades 11 hundratalet av personer som sankt Theresa och Catherine, Meiser Eckhart, Richard Rolle och andra upplysta personer.

Under långa sekel spreds sufismens inflytande. Under det åttonde århundradet e.Kr. var den stora gnostikern Shaghigh Balkhi (avled 789 eller 810 e.Kr.) känd vetenskapsman inom fysik och metafys 2. Sheikh AbutarabNakhshabi ( avled 859 e.Kr.) blev känd för sina mirakel. Under det nionde århundradet levde flera kända gnostiker exempelvis Dhu’n Nun i Egypten, Muhasibi i Irak och Bayazid Bastami från Persien vars kända verk och poesi var utbredd. Likaså var Karkhi från Bagdad övertygad att kärlek inte kan läras utan en gudomlig gåva från Gud.

Under århundraden, blev många gnostiker martyrer på grund av reaktionärer, bland dem Mansur Hallaj (avled 1198 e.Kr.) som sa "jag är sanningen" och blev avrättad för blasfemi. Hallajs vittnande om sanningens enhet, är kärnan inom islams läror men även muslimska anhängare fram till idag har inte kunnat förstå den sanna innebörden av detta.

En del av gnostikerna var välkända i väst som Ibn Rushd (avled 1198 e.Kr.) som var känd under namnnet Averroes. Han var hovläkare och även en stor filosof. En annan gnostiker är Al-Arabi. Enligt Palacios åsikt är "Dantes gudomliga komedi" egentligen skriven efter Al-Arabis(1165-1240 e.Kr.) verk. Al-Arabi påverkades av två sufistiska kvinnors läror den ena Fatemeh Ghortabi och har lämnat fler än 20 verk efter sig. En annan gnostiker är Al-Ghazzali (1058-1111 e.Kr.) som samarbetade med sin tids regim men under samma tid blev en annan gnostiker vid namn Ansari ställd inför rätta och förtryckt av regimen. På grund av svårigheter och förtal förlorade Ghazzali sitt tålamod och lämnade undervisningen och drog sig tillbaka till sitt andliga liv. Ghazzali har i sin undervisning blandat den inre vägen och sufism med sharia och lagen, detta resulterade i att han ansågs som en av de mest inflytelserika andliga specialisterna för islam under medeltiden; han utövade en djup påverkan gällande kristna tankar 3.

I det tolfte århundradet lämnade Sheikh Ruzbahan (1127-1209 e.Kr.) fler än 100 verk efter sig 4.  Den stora gnostikern Sheikh Najmuddin Kobra (1145-1220 e.Kr.) hade framstående elever såsom Attar och Sheikh Ali Lala Ghaznavi, Seyfeddin Bakharzi och fjorton andra kända män under den tiden. Det är värt att uppmärksamma att Molana Jalaleddin Rumi är fjärde generationen student under honom 5.  Sheikh Najmuddin Kobra och hans verk har genom handel, hans inre upptäckter och hans andliga ställning blivit väldigt värdefulla. Annmarie Schimmel har i boken "Mystical Dimensions of Islam" sagt: det finns ingen tvekan att Sheikh Najmuddin Kobra i sin andliga resa nådde djupet av existensen och upplevde och bevittnade de inre ställningarna. Han har samma åsikt som övriga gnostiker att människan som en liten varelse eller med andra ord mikrokosmos, har allt det som finns i existensen eller makrokosmos inom sig 6.


1. Margaret Smith, Rabi’a the Mystic and Her Fellow–Saints in Islam (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1984)
2. Annmarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975)
3. Al-Ghazzali. The Alchemy of Happiness (London: Octagon, 1980) 4. Annmarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975)
5. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Dawn (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1999), 12.
6. Annmarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975), 255.