Khaneghah, Närvarons hus

"Khaneghah" eller "Khaneh-gah", betyder ordagrant "hus av föreliggande."

"Gah" är det verkliga eller sanna ögonblick i vilket en person är närvarande. Det är det närvaroögonblick som man behöver för att ständigt nå och förlänga, både inombords och till det yttre.

Varje riktigt ögonblick i ens liv måste upptäckas och räddas från att slösas bort i det materiella livets förgängliga och vacklande aspekter. Till slut öppnas porten till kunskapens och kärlekens riken för den sanne sökaren. Saleken (eller sökaren) behöver ständigt samla sig i sin tro och inte vara upptagen av och distraheras av andra för att kunna vara närvarande och ett med tillvaron i varje ögonblick av sitt liv. För att få kunskap, vilken slags kunskap det än gäller, måste man gå i skola och vända sig till läraren som har kunskap. I sufism kallas skolan "Khaneghah."

När en människa förr i tiden verkligen sökte efter sin egen sanning men inte kunde göra det på egen hand, vände han sig till Khaneghah för att få andlig vägledning.

Han lade då all sin status åt sidan och all den kunskap han förvärvat och vände sig med ren ödmjukhet till Khaneghah och upptäckte sin medfödda kunskap bortom de begränsningar som finns i tid och rum genom lärarens närvaro och utövandet av zikr.

Regler för uppförande i Khaneghah

Khaneghah har sina egna regler och villkor. Sociala normer och dominerande samhälleliga lagar har inget värde i Khaneghah. Den yttre världens färger förlorar sin lockelse jämfört med Khaneghahs renhet och dragningskraft.

När man kommer till Khaneghah tar man av sig sina skor och lämnar den utanför. Detta står för lämnandet av alla världsliga ägodelar och tillhörigheter. När man sedan är hos Khaneghah är man uppmärksam på sitt andliga jag med fullkomlig koncentration och närvaro.

Disciplin och ordning är grunden i en saleks resa. Det är därför han uppvisar ordning i alla aspekter av sitt vardagsliv, även till sitt yttre. Personen har på sig en enkel vit klädsel utan något mönster på i Khaneghah, eftersom han har lämnat de förgängliga mönstren bakom sig för att upptäcka en djupare nivå i sitt liv. Han speglar inte bara samhällets dominanta trender. Hans klädsel är vit, hans mål är att vara ren. Hans yttre och inre lugn skyddar honom från att bli störd och leder honom till inre lugn och frid.

Saleken fokuserar på sin resa med fullkomlig närvaro. Khaneghah ger honom en passande miljö för att öva på principerna som kommer att göra det möjligt för honom att befria sig själv från sin instabilitet och sina begär. Salekens sanna personlighet utvecklas gradvis i Khaneghah, så att han kan underhålla och utvidga sitt tillstånd av balans, frid och lugn in i alla aspekter av sitt vardagsliv. Med andra ord upplever han den sanna innebröden av att vara närvarande. Det är på så sätt han verkligen blir "barn av sin tid, "och upptäcker den sanna innebörden av Khaneghah eller "hus av föreliggande."


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism and Knowledge (Washington D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996), 20-21.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory “I”: The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 166.