Sufism historia-II

del II (1200 – 2006 e.Kr./ 600 – 1427 AH)

Allegorier har varit en favorit metod att uttrycka sig på för sufier. Nezami (1141-1209 e.Kr.) bidrog med berättelsen om "Haft Paykar" eller "De sju prinsessorna", och skrev det berömda Laylee och Majnuns kärlekshistoria vilket är en djupsinnig andligt allegori. Folk versionen av Laylee och Majnun har berättats från Nordafrika till Indien. 1

Den mest kända allegorin i väst näst efter Tusen och en natt, som innehåller berättelsen om Aladdin, är Farid ud-Din Attars (död 1220 e.Kr.) Fåglarnas konferens. 2  Sagan berättar om en grupp fåglars längtan som önskar att lära känna den store Simorgh, den älskade kungen. Fåglarna börjar under en ledares vägledning (härfågeln) sin färd med hänförelse och entusiasm mot Simorghs rike. Men en efter en drog de sig ur färden, var och en framförde en ursäkt om varför de inte kunde uthärda färden. Slutligen återstår bara trettio fåglar eller si morgh (på persiska) som till slut passerar igenom de sju dalarna och anländer till Simorghs rike. De sökte tillåtelse för att träffa Simorgh men deras begäran avvisades, de trettio fåglarna eller si morgh, förälskade och hänryckta tillintetgörs och dör de från sin materiella värld, och stiger in i själens rike. Där till deras häpnad inser de att den store Simorgh som de sökt efter hela tiden i själva verket är deras egna sanna identitet. Med andra ord, Simorghen eller sanningen är si morghen eller de 30 fåglarnas verklighet. De inser att detta har varit en självkännedoms resa för dem, för att upptäcka deras sanning.

I denna berättelse, används härfågeln som leder fåglarna som en allegori av en sufi mästares ledning av hans elever till insikt. Fåglarna måste korsa sju dalar för att hitta Simorgh. Dessa representerar de stadier som en sanningens sökare måste gå igenom i avsikt att lära känna Gud genom att lära känna sitt sanna själv.

Den store och mest älskade sufi poeten i väst är Jalaleddin Rumi (1207-1273 e.Kr.) även känd som Molavi. En konventionell religiös lärare som förändrades vid 37 års ålder genom det oväntade uppträdandet av en vandrande dervish kallad Shams Tabrizi. Han fann i Shams en spegelbild av den gudomliga älskaren. Rumi ansluter sig också till Oveyssis skola från två olika sekter: på hans fars sida Baha al-Din Valad, som var lärjunge till den berömda sufin Najmedin Kobra, och hans älskade mästare Shams Tabrizi, som själv var lärjunge till Baba-Kamal Jondi, som i sin tur var en lärjunge till Sheikh Najmedin Kobra Oveyssi. Bara hans Masnavi omfattar sex volymer, och uttrycker hans kärlek för sin älskare: "Vem som än faller in i kärlekens händer gråter likt ett moln; vem som än avlägsnar sig ifrån kärlek fryser likt snö." 3

Den lysande Semnani (1261-1335 e.Kr.) lämnade hovet för att offra sitt liv och sin väldiga rikedom uteslutande för Gud, skrev både omfattande poesi och prosa: "När jag plockade kärlekens blomma, skadade jag intellektets öga med hundratals taggar." [iv] Amir Seyyed Ali Hamedani (1313-1384 e.Kr), känd som "den andra Ali" på grund av hans höga rang, migrerade till Kashmir med 700 anhängare och grundlade khaneghah där.

Shamseddin Hafez Shirazi (död 1389 e.Kr.), en annan välkänd iransk sufi poet med en världsomfattande rykte som har inspirerat stora filosofer och poeter över hela världen och som är mycket beundrad, speciellt av den tyske filosofen Goethe, var också en medlem av Oveyssis sufism skola. Han var Sheikh Mahnoud Attar Shirazis lärjunge, som var Pir Golrangs lärjunge.

Från fjortonhundra talet tills nutid, har framkomsten av stora sufier fortsatt; sufier såsom Seyyed Mohammad Nourbakhsh (död 1464 e.Kr.), Shah Ghassem Faizbakhsh (död 1520 e. Kr.), Darvish Mohammad Mozaheb Karandehi (död 1627 e.Kr.), Seyyed Abdolvahab Naini (död 1798 e.Kr.), Haj Mohammad Hasan Kouzeh-kanani (död 1834 e.Kr.) och Hazrat Agha Abdolghader Jahromi (död 1884 e.Kr.).

Hazrat Jalaleddin Mir Abolfazl Angha (1849-1915) den trettionionde mästaren i Oveyssi skolan

Hazrat Mir Ghotbeddin Mohammad Angha (1887-1962)

Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha (1916-1980)

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha (den sufi mästaren i M.T.O Shahmaghsoudi (skola för islamisk sufism) ®.


1. Nezami, The Story of the Seven Princesses (London: Bruno Cassirer, 1976)
2. Farid ud-Din Attar, The Conference of the Birds (NY: Penguin, 1984)
3. Jalaleddin Rumi, The Mathnawi of Jalaleddin Rumi (London: E.J. W. Gibb Memorial Trust,1926-1982)
4. Anmarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (University of North Carolina Press, 1975)