Balans och jämvikt

"GUD är Den som har sänt ner skriften, för att leverera sanningen och lagen."
Heliga Koranen (42:17)

Han konstruerade skyn och etablerade lagen.
Ni ska inte överträda lagen.
Ni ska etablera rättvisa, kränk inte lagen.
Heliga Koranen (55:7-9)

”Adl” principen är beskriven generellt som tron att Allah är Rättvis. Han kommer att belöna eller straffa en person efter dess handlingar. Ordet ”Adl” var egentligen myntat för att förmedla idéen ”att göra två saker lika”. Idéen om jämlik distribution leder till ”sedvanerätt” och ”rättvisa”. Och, resultat blev att ”Adl” kom att betyda, ”rättvisa”, ”sedvanerätt”, ”att vara exakt standard inte mer eller mindre”, och ”att hålla allt på sin rätta plats”.

Hursomhelst, så måste denna stora islamiska princip värderas på en djupare nivå för att isa sin sanna mening. Om vi beaktar universum, är det att se hur perfekt balanserad planeterna är runt solen, var och en i sin omloppsbana, och även hur balans råder i galaxerna. Som en del av universum, följer vi också existensens lagar, och strävar efter att bibehålla balans. Balans och jämvikt försäkrar stabilitet, och är resultatet av ett konstant centrums existens.1

”Vi sände våra budbärare bestyrkta av tydliga bevis, och vi sände ner skriften och lagen till dem, så att människorna ska kunna upprätthålla rättvisa."
Heliga Koranen (57:25)

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Pir Oveyssi, lär att varje människa är en sann och omfattande enhet av existens, och därav är källan till balans och harmoni naturligt inom han. Upptäckten av ”jag”, förser honom med en konstant mått (Mizan) för att undvika ytterligheter och fostra det fysiska så väll som det andliga delarna av livet. Livets källa inom hjärtat är balans punkten som möjliggör oss att bringa ”Adl” - balans – till våra liv i sin totalitet.

”Punkten av frihets är jämvikt av absorberingar”2

Koncentrationen av skingrande energier och kraft i hjärtats centrum förser med harmoni och jämvikt. på så sätt, kan vi komma åt vårt förlorade spirituella dimension, och återupptäcka vår källa av balans och ro.3


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism Lecture Series (Washington, D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996)
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986)
3. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory “I”: The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002)