tüm İbrahimi Dinler Dayandığı Birlik

tarihsel kökü

bir parçası

Üç büyük dünya dini olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam direkt İbrahim'e gider. Dini uygulamaları da O'nun uygulmalarına dayanır. Carl Ling kitabında "Muhammet'in Hayatının En İlk Kaynaklara Dayanılarak Anlatılması" 1. Yazar ilk bölümde İbrahim'in iki oğlu İshak ve İsmail sayesinde nasıl "iki inanç sisteminin de temel kaynağı" haline geldiğini açıklıyor.

İbrahim, hem Yahudiler hem de Hıristiyanlar için İshak sayesinde dinlerinin kurucusu ve dip babasıdır. Müslümanlar için bu direk bağ oğlu İsmail ile kurulmaktadır. Müslümanlar kendilerini İbrahim'in milleti olarak hissederler. Kur'anı Kerim'de şöyle der:

Yakup'a ölüm geldiğinde oğullarına şöyle demişti: Ben öldükten sonra kime kulluk edeceksiniz? Onlar da: Senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ı olan tek Allah'ımıza kulluk edeceğiz ve O'na teslim olacağız. 2: 133

Genesis Kitabı bize Hz. İbrahim'in çocuksuz olduğunu, çocuğu olma umudunun da olmadığını ve Allah'ın onu bir gece çadırından çağırarak: "Şimdi yüzünü gökyüzüne çevir ve yıldızları say, sayabildiğin kadar." der. Ve İbrahim gökyüzündeki yıldızlara baktığında kendisine söyleyen ses "Senin arkandan gelenlerin sayısı o kadar çok olacak." dedi (15:5)

İbrahim'in karısı Sare, o zamanlarda yaşlıydı ve İbrahim'in kendisi de ilerlemiş yaştaydı. Sare ona, Mısırlı cariyesi Hacer'i karısı yapması için vermişti. İki kadın arasında kızgınlık ortaya çıktı. Hacer Sare'ye kızgınlığından dolayı kaçtı ve o ızdırap içinde Allah'tan yardım diledi. Allah ona "Senin zürriyetini sayısız derecede çoğaltacağım." müjdesiyle bir melek gönderdi. Ve melek devam etti: "Bak: sana bir çocuk bahşedilecek ve bir oğlan doğuracaksın, onun adını İsmail koy, çünkü Rabbin seni bu çaresizliğinde duydu." (16: 10-11) Hacer, İbrahim ve Sare'ye geri döndü ve meleğin kendisine söylediklerini anlattı. Çocuk dünyaya geldiğinde İbrahim oğluna İsmail ismini verdi. Anlamı: "Allah seni duyar." demektir.

Oğlan 13 yaşına geldiğinde Allah tekrar İhrahim'e vahyetti: "Bak: sana garanti veriyorum. Benim rahmetim seninledir. Sen birçok halkların babası olacaksın." (17-4) ve "Seninle benim aramda bir akit yapmak istiyorum ve senin zürriyetinle ve onlardan sonra gelen zürriyetleriyle de, bu ebedi bir akittir ki ben senin ve senin zürriyetinden gelenlerin Allah'ıyım." (17:7)

Allah İbrahim'e Sare'nin de kendisine bir oğlan doğuracağına söz verdi. Onun adını da İshak koymasını söyledi. İbrahim büyük oğlu İsmail'in bundan dolayı Allah'ın lütfunu kaybedeceğinden korkarak : "İsmail'in senin rahmetinle korunmasını diliyorum." diye Allah'a dua etti. Allah da: "İsmail için duanı kabul ettim. Bak, ona rahmet edecegim ve öyle büyük bir zürriyet ihsan edeceğim ki, 12 prensin ve büyük bir halkın kurucusu olacak." dedi. (17: 20-21)

Sare İshak'ı doğurdu. İshak memeden kesildikten sonra İbrahim'e, Hacer'in ve oğlu İsmail'in onun evinde yaşamamasını istediğini söyledi. İbrahim buna çok üzüldü, çünkü İsmail'i çok seviyordu. Allah tekrar ona vahyetti ve Sare'nin isteğini yerine getirmesini ve üzülmemesini emretti; İsmail'in kendi koruması altında olduğunu söyledi.

İki inanç sisteminin insanlığın birleşmesi için İbrahim'in çevresinde iki merkez halinde çalışması böyle ortaya çıkmıştır. Yalnız biri değil, her iki büyük halk da İbrahim'e dip dedeleri olarak gururla bakabilirler. İki halk veya daha fazlası: iki doğru yolda giden güç, İlahi istekleri yerine getirmeleri için görev verilmiş iki araç. Çünkü Allah dünyevi bir kurtuluş söz vermiyor. Allah'ın gücünün haricinde bir güç yoktur. Böylece İbrahim, birlik ve beraberlik okyanusuna akan iki nehirin kaynağı olmuştur.


1. Martin Lings, Muhammad, his life based on the earliest sources (Vermont: Inner Traditions International, 1983)
2. The New Oxford Annotated Bible (Revised Standard Version), (New York, NY: Oxford University Press, 1973)