Denge ve Uyum

“Allah gerçeği anlatmak için kitabı ve teraziyi indirendir.”

Yüce Kur'an (42:17)

“Göğü yükseltmiştir. Teraziyi de koymuştur. Ki terazide gerekenden fazla ağırlık koyup doğru dengeyi bozmayasınız. Teraziyi yanıltmayınız.”

"Adalet" Prensibi genel olarak Allah'ın adaletine inanmak olarak tarif edilir. O, herkesi yaptıklarına göre mükafatlandıracak veya cezalandıracaktır.  Adalet kelimesi daha önceleri "iki şeyin eşit olması" anlamına gelmekteydi. Adil dağıtım "eşitlik" ve "adalet" yani tam ölçüye uygun olması, ne az ne de çok olması ve "herşeyi kendine uygun olan yerinde tutma" anlamındadır.

İslam'ın bu ana prensibi daha derin anlamıyla değerlendirilmelidir ki, gerçek anlamı anlaşılabilsin. Evrene baktığımızda hemen kolay bir şekilde uyduların güneş etrafında nasıl bir uyum halinde döndüğünü ve herkesin kendi yörüngesinde olduğunu görürüz.  Ve değişik galaksiler arasında da nasıl bir denge olduğunu görürüz. Biz de evrenin bir parçası olarak varlık kanunlarına uyup dengeli şekilde ölürüz. Denge ve uyum sabitlik verir, bu da değişmeyen ve sabit bir merkez tarafından ortaya çıkarılır. 1

“Biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve kitabı ve teraziyi onunla beraber gönderdik ki onunla insanlar adaleti yerine getirsinler.”

Yüce Kur'an (57:25)Üveysi Piri Hazreti Salahaddin Ali Nadir Anga, her insanın vücut'un her özelliğini taşıyan, gerçek bir birimi olduğunu, bunun için de denge ve uyum kaynağının da insanın kendi içinde mevcut olduğunu öğretir.  İçindeki Ben'in keşfedilmesi kişiye, değişmeyen bir ölçü (mizan) verir, bu ölçüyle de kişi hem manevi hayatını hem de günlük fiziki hayatını düzenler ve aşırılıklardan kaçınır. Kalpteki hayat kaynağı denge noktasıdır ve bütün hayatımızı adaletli (dengeli) hale getirmemizi sağlar.

“Çekim güçlerinin dengesi barıştır.”

„Kalp merkezindeki dağınık enerji ve yetilerin konsantre hale getirilmesi ahenk ve dengeyi yaratır. Bu yolla kaybolmuş olan manevi dimenziyonlarımıza tekrar kavuşup dengenin ve sükunetin  kaynağını tekrar bulabiliriz.”3


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism Lecture Series (Washington, D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996)
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986)
3. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory “I”: The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002)