Hanegah, „Hazır olma evi"

"Haneghah" veya "Hane-gah", literatürdeki anlamıyla „Hazır olma evi".

Gah insanın tam konsantre halinde olduğu an demektir. O an, insanın hep aradığı, ulaşmak istediği ve devamını arzu ettiği andır.

Hayatın her anının farkına varmalı ve maddi hayatın geçici ve değişken görünüşlerinde kaybolup gitmesinden korumalıdır. Gerçekten arayanlar için, bir gün bilginin ve aşkın ülkesine kapı açılacaktır. Salik (gerçeği arayan) devamlı kendi gerçeğinde kalmalı ve başka çekici şeylerin etkisi altında kalmamalıdır. Ancak bu yolla salek hayatının her anı hazır ve mutlak varlıkla birlik (vahdet) içinde olabilir. İnsan ne öğrenmek isterse bunun okuluna gitmeli ve kendisine bilmek istediklerini öğretecek bir öğretmene başvurmalıdır. Sufizm’de bu okula „Hanegah" denir.

Daha önceleri var olmanın gerçeğini, ciddi olarak irfan aramışlar ve kendi başlarına bulmayı başaramamışlardır. Bundan dolayı kılavuz bulmak için Hanegah’a başvur- muşlardır.

Salik, kibirden kurtulup mutevazi olabilmek için Hanegahta, toplumdan öğrendiklerini ve sosyal statüsünü bir kenara bırakır. İçinde gizli olan gerçeğe ulaşabilmek için bir üstad kılavuzluğunda zikir ile zaman ve mekan sınırlarını aşar.

Hanegahtaki Davraş Kurallları

Hanegah’ın kendine mahsus davranış kuralları vardır. Toplumun koyduğu ve geçerli saydığı ölçü ve değer yargılarının ve alışkanlıklarının Hanegah’ta bir değeri yoktur. Dış dünyanın renkliliği Hanegah’ın temizliği ve cazibesiyle kıyaslandığında çekiciliğini kaybeder.

Sahip olduğumuz dünya malından ve bağlarından irtibatı kesmek için Hanegah’a girince ayakkabılar çıkarılıp kapının önünde bırakılır. Hanegah'ta bütün benlikle tam bir huşu içinde kendi içindeki „Ben"e konsantre olunur.

Salikin yolunda disiplin ve intizam temel unsurlardır. Bunun için hayatının her aspekti ve dış görünüşü intizamlıdır. Elbisesi beyaz ve desensizdir. Çünkü yüzeysel renk ve desenleri bir kenara, bırakarak var olmanın derinliğini keşfetmeye çalışır. Zamanını toplumdaki son moda şeyleri taklitle geçirmez. Elbisesi beyazdır ve amacı arı ve saf (manevi temizlik) olmaktır. İçsel ve zahiri sakinliği onu dış etkenlerden korur ve iç huzura dinginliğe ermesini sağlar.

Salik her açıdan yapacağı yolculuğa hazır haldedir. Hanegahta eğilimlerinden ve hırslarından arınma prensiplerini uygulama imkanı bulur. Salek'in gerçek kişiliği Hanegah’ta, hayatının her alanına yayılan bir denge, huzur ve içsel barış olarak derece derece gelişir. Başke bir tabirle gerçek var olmanın farkına varır. Böylece „zamanının çocuğu" olur ve Hanegah’ın gerçek anlamını „zamanın yeri" olarak keşfeder.


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism and Knowledge (Washington D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996), 20-21.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory “I”: The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 166.