Khaneghah, Nåtidens Hus

Den litterære betydningen av "Khaneghah" eller "Khaneh-gah" er "Nåtidens Hus".

"Gah" er det sanne øyeblikket en person er til stede i. Det er dette øyeblikket man hele tiden må opprettholde, både i sitt indre og i det ytre.

Alle sanne øyeblikk i livet må bli oppdaget og bevart, så de ikke går til spille i det flyktige materielle livet. Til slutt vil porten til innsiktens og kjærlighetens rike åpne seg for den som i sannhet søker denne veien. "Salik" (søkeren) må hele tiden oppsøke sin sannhet, og ikke la seg distrahere av andre, for være opptatt av urelevante saker. Slik kan han/hun være hele tiden til stede i og ett med eksistensen hvert øyeblikk av sitt liv. For å oppnå enhver kunnskap eller viten, må man gå på skole og henvende seg til en lærer som har denne kunnskapen. Innen sufismen kalles skolen "Khaneghah".

Før i tiden ville en person som oppriktig søkte sin egen sannhet, men ikke greide å finne den på egen hånd, henvende seg til Khaneghah for å få åndelig veiledning.

Søkeren la sin samfunnsklasse og sine kunnskaper til side, og henvendte seg i ydmykhet til Khaneghah for å oppdage sin iboende kunnskap hinsides tidens og stedets begrensning, ved hjelp av læreren og av å praktisere indre konsentrasjon, særlig Zikr.

Reglene for oppførsel i Khaneghah

Khaneghah har egne regler og betingelser. Samfunnsnormer og vanlige sosiale regler betyr ingenting i Khaneghah. Verden utenfor Khaneghah mister sin tiltrekningskraft sammenlignet med Khaneghahs renhet og tiltrekning.

Når man kommer inn i Khaneghah tar man av seg skoene og setter dem igjen ute. Dette symboliserer at man legger alle jordiske eiendeler og bånd bak seg. Mens han er i Khaneghah hengir søkeren seg til sin åndelighet med hele sin konsentrasjon og tilstedeværelse.

Disiplin og orden er grunnlaget for søkerens reise. Det er derfor en salik uttrykker orden i alle aspekter av sitt hverdagsliv, inkludert sitt ytre. I Khaneghah tar salik på seg en enkel, hvit drakt uten mønster. Dette betyr at han har forlatt livets flyktige mønstre for å oppdage et dypere nivå i sin tilværelse. Han reflekterer ikke bare aktuelle trender i samfunnet. Drakten hans er hvit; hans mål er å være ren. Hans ytre og indre ro beskytter ham fra distraksjon og leder ham til indre stillhet og fred.

Med fullstendig tilstedeværelse fokuserer salik på sin reise. Khaneghah tilbyr ham et egnet miljø for å praktisere prinsippene som vil gjøre ham i stand til å frigjøre seg fra ubalanse og begjær. Saliks sanne personlighet vil gradvis utvikle seg i Khaneghah, slik at han kan opprettholde og utvide sin tilstand av balanse og fred i alle aspekter av sitt hverdagsliv. Med andre ord opplever han den sanne betydningen av "tilstedeværelse". Slik blir han i sannhe "barn av sin tid", og oppdager den virkelige betydningen av Khaneghah eller "Nåtidens Hus".