Az Energiák Koncentrációja és az "Én" Felfedezése

Az "Én" teória1

"A Vezetés a gondolatok, a szív, az érzékek, és a természet egysége, s az útról való letérés e négy közötti zűrzavar vagy összevisszaság." 2

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha

Az energiák koncentrációja és a harmónia kialakítása alapvetü fontosságúak az örökkévaló és az emberi lét dimenzióinak felfedezéséhez és megtapasztalásához, amelyek a korlátozott gondolatok és érzések számára elérhetetlenek. Fontos megtapasztalni azt az igazság felfedezéséhez, hogy az egyénnek harmonikusnak kell lenni és képesnek kell lenni a befogadásra.

Készen a befogadásra, harmóniában

A spirituális dimenziók felfedezése a keresü hamróniáján és befogadóképességén múlik. Amennyiben ezek nincsenek meg benne, minden találkozás felszínes marad. Befogadónak lenni azt jelenti, hogy van egy receptorunk, amely aktív és harmónikus. Például, a gyermek születése után az anya minél többet ölelgeti, simogatja gyermekét, annak annál több receptora válik aktívvá. Ez a folyamat segíti a gyermek befogadóképességét és növeli a fizikai és érzelmi szintjét, amelyek alapvetüek ehhez a fejlüdéshez.

Csak amennyire szükséges, hogy receptoraink fejlettek legyenek fizikai szinten, annyira fontos, hogy fejlesszük receptorainkat, amely hozzájárul a spirituális fejlüdésünkhöz. Ezáltal elérhetjük a spirituális dolgok befogadására lévü kapacitásunkat.

Az emberi kölcsönhatás bármely szintjén, a harmónia szükséges a kommunikációhoz. Amennyiben harmónia van a hallgató és a beszélü fél között, akkor a kommunikáció létrejön. A hallgató legkisebb mentális zaklatottsága vagy koncentrálása esetén, a hallgató annál többet képes megérteni abból, amit a beszélü mond. Ugyanez szükségeltetik a kinyilatkoztatás útján, Isten szavainak spirituális mélységeinek és finomságainak megértéséhez is.

Az M.T.O. Shahmaghsoudi® Szufi Iskola szerint, az emberi testben van egy beépített mechanizmus, amelynek révén képes meghallani a kinyilatkoztatást. Az emberi testben 13 elektromágneses központ található. Ezen központok megtapasztalása és fejlesztése révén elérhetjük a kívánt harmóniát és megkönnyíthetjük az emberi lét spirituális dimenzióinak felfedezését. A központok közül a legfontosabb a szívben található. Az Arif (Spirituális Tanító) arra tanít, hogy az önismeret és a belsü inspiráció csak az önmagunknak állított elvek, a megtisztulás, a koncentráció, a meditáció és az ima által érhetüek el.

Tamarkoz® - Szufi koncentrációs és meditációs gyakorlat

A szufi meditációt Tamarkoz®nek hívjuk, amely a képességek koncentrációját jelenti, eltérüen a nyugatiak áltak Meditációnak nevezett gyakorlattól. A Tamarkoz®nek köszönhetüen kialakul az egyensúly, a kiegyensúlyozottság és a harmónia állapota az egyén létének minden dimenziójában. A Tamarkoz® segítségével, a tanulók befogadóképessége tökéletesedik, és elérik a befogadó vagy a felfedezü állapotot. Ez az önismeret és az önfelfedezés szempontjából hatékony és pontos módszer, kiegyensúlyozza, egyenletessé teszi és aktiválja a test energiamezejeit, és megkönnyíti a lélek és a szív egyesülését. Ráadásul, a keresü befogadóvá és harmónikussá válik annak érdekében, hogy elérje a lélekkel való egység állapotát. A meditáció segítségével az egyén kapcsolatba lép a Lét alapvetü egységével.

"Gyűjtsd össze minden energiád és koncentráld azokat a szívedben, az Élet forrásához. Így minden, amire rátaláltál maradandó lesz, tehát kiegyensúlyozottságban és nyugalomban fogsz élni, s megismered az örökkévalóságot."2


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 137.
2. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 138.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986), 5.