A Harmónia Elve

«Gyakran csodálkozunk azon, hogy mekkora szakadék van az emberi teremtmények és az általános igazság, az anyag és az energia, valamint az emberi teremtmények és az Alkotó között. Valójában, amit szakadékként észlelünk az nem más, mint a harmónia hiánya, amely lehetetlenné teszi a valóság megismerését.»¹ «Az emberi test természeténél fogva harmóniában és egyensúlyban van»¹, de «a fizikai és társadalmi korlátok [amelyeknek testünk és lelkünk ki van téve] jelentüsen csökkentik a határtalan igazság megismerésére irányuló képességünket.»¹

«Ezen korlátok között, nem részesülhetünk ebben az örök igazságban, mert az hozzáférhetetlen az érzékeink számára és a tudat egy magasabb szintjéhez való hozzáférést követel.»¹

«Azokat a dolgokat, amelyeket az érzékeinkkel nem tudunk felfogni, hajlamosak vagyunk nem létezünek tekinteni.» Érzékeink képessége különbözü «mint ahogyan a fény, a hang és a szag észlelésének képessége is. Ugyanakkor ezeket az észleléseket érzékeink természete határozza meg. A fény, a hang vagy a meleg a valóságban hullámok, amelyek energia formájában nyilvánulnak meg. A különbözü hosszúságú és intenzitású hullámok különbözü érzékeket stimulálnak. Bizonyos magas hullámhosszú hullámok a meleg észlelését, míg más, rövid hullámhosszúak a hang és a fény érzékelését teszik lehetüvé. Az energia megmarad minden érzék és minden észlelés megváltoztathatatlan lényegének, de a korlátaink miatt [amelyeket felvállalunk], csak részleteiben és különbözü formáiban tapasztalhatjuk meg.»¹

Az elveszett harmónia helyreállításáért meg kell szabadulnunk az érzékeink szabta korlátainktól, egyesíteni energiáinkat és azokat az élet eredeti forrása, az „Én" pontja felé kell koncentrálni. Oda, ahol a „lét" elsüként anyagi formában megmutatkozott. «A szétszórt energiák és erük koncentrálása a szív központjában meghozza az egyensúlyt és a harmóniát.»¹ «Az energiák egyesítésére való törekvés hasonlít ahhoz, amikor fel szeretnénk emelni egy, a hegyoldalon legurult követ, amely elzárja az utat. Ahhoz, hogy elmozdítsuk azt, meg kell találnunk a gravitációs középpontját, és oda kell helyeznünk az emelürudat. Az emelürúd energiája elegendü ahhoz, hogy a követ elmozdítsuk, és szabaddá tegyük az utat». 1

A szufizmusban, az olyan eszközök, mint a Tamarkoz® (szufi koncentrációs és meditációs gyakorlat), a Zekr (a Szeretett hívása), és az ima lehetüvé teszik számunkra energiáink összegyűjtését és koncentrálását, valamint ugyancsak megtalálhatjuk saját belsü harmóniánkat, hozzáférhetünk az elveszett spirituális dimenzióinkhoz, és kiegyensúlyozott életet élhetünk.


1-Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 110-112.