A haladás

A belsü világban tett utazás és ennek az útnak a szintjeit nevezzük haladásnak. A spirituális mester, az út mestere az úton a lámpás és a kutató vezetüje. Elükészíti a szükséges feltételeket a kutató tanításához és neveléséhez annak érdekében, hogy az le tudja küzdeni az akadályokat, szétszakítani a gondatlanság és a rossz tanítások leplét, majd gyakorolni tudja az önismeretre vezetü úton a lélek megtisztulását. A mester létfontosságú vezetü a kutató számára a haladás lépcsüfokainak és a szív hét hegyének megismerésében, amelynek elsü lépése a szeretet, a tudás, a kontempláció, az egység és a megalázkodás.

Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha a következüket mondta: « Útja során a kutatónak meg kell tapasztalnia a nyelv üszinteségét, a szív tisztaságát, és a hit egyenességét. Ki kell tartania azért, hogy ü legyen Isten elüzékenységének tárgya, és hogy valóban a Küldött akaratának legyen alávetve annak érdekében, hogy vele egyetértésben járja be az útját; a belsü kifinomult állapotainak, amelyek minden kétségen felül állnak, az Úr valós kontemplációjával kell, hogy befejezüdjenek, és a biztos látásmódnak kell, hogy stabilizálódjon az Igaz biztos állapotában»

A kutató végigjárja a megtisztulás különbözü lépcsüfokait, és egymás után szakítja át annak lepleit. Ebben a pillanatban, a tudáson és a hiten alapulva tanúsíthatja Isten páratlanságát. A szufik példát adtak a szeretet hét égére és hét szigetére, hogy leírják az út hét lépcsüfokát. A madarak nyelve című művében a nagy szufi és költü, Sheikh Faridoddin ‘Attâr, összehasonlítja a belsü világunkban bejárt utat az aktív kereséssel, amelynek elsü lépcsüfoka a megtisztulás és a vágyak megtagadása. Átlépve a szeretet, a tudás, a csodálat lépcsüfokain, az út végül a cél elérésével fejezüdik be, amely nem más, mint az Istenben való megsemmisülés és a vele való egyesülés.

A vezetü fényei című művében, Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha hosszasan részletezi a hét hegyet és a szív állomásait, valamint az azokon való átjutást:

 
Hét sziget található a szív tájékán, amelyek az útjukat keresüknek állomásul szolgálnak;

A szív elsü szigete a kérés; csak szenvedés, büntetés és kimerültség esetén találkozunk vele;
A szív második szigete a hit, amelynek eszenciája az örök tudás;

A harmadik hegy a szeretet (shaqâf), a hegy, ahol a gyengédség fényesíti szíved tükrét;
Amikor a kutató lénye eléri a Lét értékét, arcát a kontempláció hegye felé fordítja;

Az ötödik lépcsüfok a páratlanság; a részecske itt nyilvánvalóvá teszi a napot;
A hatodik lépcsüfok a heves szenvedélyeké; ahol az út embere a csodálatba merül;

A szegénység és az alázat alkotják a hetedik hegyet; itt hirtelen eltűnik az összetett világ Istenben, az Igazban;
Amikor eléred a megérdemelt hetedik hegyet, megtalálod az örök békességet.