برگزیده­ای از «آواز خدایان»

اثر مولاناالمعظم حضرت شاه­مقصود صادق عنقا


آسمانها برگزیدگان را دعوت می کنند

لاله­های صحرائی و نیلوفرهای آبی،

آبهای صاف و شفاف جاری،

نغمه­های پرندگان،

جلال فرورفتن و برآمدن خورشید و ماه در افق دریا،

جلوه­های شکوفه­های بهاری،

تلألؤ قطرات شبنم بر رخسار چمن­ها

و هزاران تجلی دیگر،

آهنگهای صامت خدایانند که در پرده­های طبیعت مخفی شده­اند.

ای کاش دوباره غرور دلها در هم می­شکست و راستی جهان را در برمی­گرفت و جانها چون آئینه جلا می­یافت،

تا سحرگاه فرستادگان مقدس بر آسمان وجود سرودهای خدایان را زمزمه می­کردند و حیات انسان را نیرو می­بخشیدند.

بازشناختگان گفته­اند آخرین آواز خدایان که به زبان فرشتگان می­گذشت این بود:

به پیروی از عصیان و تباهی راه آمرزش را مسدود مکنید. به خدایان اعتماد داشته باشید و منتظر بمانید. تا نهرهای رحمت در زمین دلها جاری شده و مرگ از قوت فشار خود بکاهد. و دوباره شجر حیات شکوفان گردد و فرستادگان آواز خدایان را در آسمان حیات زمزمه کنند.1


I. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, The Mystery of Humanity: tranquility and survival; Psalm of the Gods (Boston, MA: University Press of America, 1996), 85-86.