Eğer insan kendi manevi kitabını öğrenirse . . .

Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör değildir; lakin göğüsler içindeki kalpler kördür.

Kur'anı Kerim (22:46)


Sufizm insanın kendini tanıma okuludur. Esasında her kişiye içindeki ben'i tanıması için gerekli bilgiyi verme metodu ve yoludur. Bu yolla kendi içimizdeki gizli yetenekleri ve yetileri ve de evrendeki kendi gerçeğimizi keşfederiz.

Sufizm öğretisinde insan, hem makrokozmozu hem de mikrokozmozu içinde barındıran, evrenin mükemmel bir yansıması olarak görülür. İnsan varlığı hem fiziksel ve elektromanyetik hem de metafiziksel ve manevi yönleriyle vücudun mutlak bilgisini yansıtır.

Bu evrende var olan her şey insanda da mevcuttur. Emirül müminin Ali (s.a.v.) 1.400 yıl önce şöyle demiştir:

Önemsiz bir parçacık olduğuna inanma!
İçinde makrokozmoz saklıdır.
Ve sen vücudun açıklanmış kitabısın.

Sufizm bize insanın mükemmel bir kitap olduğunu öğretir. Bu kitabı okuyabilmek için onun alfabesine hakim olmak gerekir. Bu kendi manevi kitabının alfabesini öğrenmek, kendini tanıma yolculuğu olan içsel yolculuğa atılacak ilk adımdır. Oveysi Piri Hazreti Mir Gudbeddin Muhammed Anga şöyle demiştir:

"Eğer insan kendi manevi kitabını öğrenirse ve konuşan kitap olan canı keşfederse, konuşmayan kitaplara artık ihtiyacı olmayacaktır ve de en yüce bilgiye erişecektir."1

Oveysi Sufizm Okulu® öğretisine göre "insan vücudunda 13 elektromanyetik merkez vardır. Bu merkezler insan vücudunun sağlıklı çalışması görevini yerine getirdiği gibi ve metafizik ve manevi fonksiyonlarının da düzenler."2

Mevlana Salahaddin Nadir Anga Sufizm, Dinin Gerçeği adlı eserinde şöyle demiştir: "Kalbin önemi Kur'an'da ve İncil'de sıkça tekrarlanmaktadır. Örn. İslamda dua el-Fatiha Suresi (1:17) ile başlar: "Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Rabbim bizi doğru yola götür." Bu doğrulaşma ile kalp ile beyin arasındaki bağ aydınlanacak, nurlanacaktır."3

Mevlana Şah Maksud Sadık Anga en önemli enerji merkezinin kalpte bulunduğunu söylemekte ve bu merkezi "hayat düğümü" veya "kalpteki hayat merkezi" olarak belirtmektedir. Bu konuda "Kalbin Mesajı" adlı eserinde şöyle yazmıştır:

Ey İnsanoğlu, gerçeği kendindeki kalbinin üçüncü noktasındaki incelik ile kalınlık arasındaki uyumakla uyanıklık halinde olan ilahi yansımada ara. Kalpteki hayat düğümü irfan ve emin olma dolayısıyla bilginin ta kendisidir. O mutlak bilginin ta kendisi olduğu için her şey O'nunla şekillenmiştir. O bütün inceliklerin esansı özü ve bütün görünümlerin vücududur; Herşey O'nun eseri ve mükemmeldir."4

İki saltanat (dünya) arasındaki nokta gizlidir ve meditasyon ve dua ile kalp ile beyin arasındaki bağlantı yolu aydınlandıktan sonra ancak ortaya çıkar.

Bu disiplinin öğretmenine Arif denir ve disiplin, arınma, meditasyon ve dua yoluyla kendi varlığımızın alfabesine hakim olmamızı öğretir.

Sufilerin meditasyon yöntemine Tamarkoz® denir ve kelime anlamıyla "konsantrasyon (kalbe yoğunlaşma)", güçleri bir noktaya toplama demektir.

Tamarkoz® la uyum ve dengeye ulaşılır. Tamarkoz® içsel bilinci yükseltmek için çok etkili ve bütünlük içinde bir metoddur. Örn. Movazeneh® alıştırmaları vücut ve ruhu dengleleyen ve uyum haline getiren alıştırmalardır. Tamarkoz® vücuttaki enerji merkezlerini doğrultmayı, dengelemeyi ve uyumlu hale getirmeyi sağlar.

 

Sufizm ve İrfan adlı eserden bir dua


Mevlana Salahaddin Nadir Anga'dan


Kendini tanıma yoluna girebilmen için Allah sana gerekli kararlılığı versin.

Sana gönlünün alfabesini öğretsin ki varlığının kitabını okuyabilesin.

Sana, varlığının en yüce noktaya ulaşması için sabır ve kararlılık versin

ki onunla toplumun barışçıları arasına giresin.

Gönlündeki bilgi kapılarını sana açsın ki bütün davranışların bilgi ve irfan nuru tarafından yönlendirilsin. 1


1. Hazrat Mir Ghotbeddin Mohammad Angha, From Fetus to Paradise: The Evolutionary states of Man (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, ----), 176.
2. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 142.
3. Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism, The Reality of Religion (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2000), 55.
4. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul, reprinted in The Mystery of Humanity: tranquility and survival (Lanham, MD: University Press of America, 1996), 63-64.