Seçilmiş Şiirler

Allahı Ta'âlâ dostları için şarap getirir;
İçin sarhoşluk sizi sarsın,
mest olduğunuzda saflık sizi saracak,
öylece temiz eriyip birlik olacaksınız,
boşalmış ve kurtulmuş olarak, boşaldığınızda arama başlar,
Ve ararken bulacaksınız, bulduğunuzda bağlanın,
ve böylece bağ kurmuş, birliği yaşayacaksınız ve birlik halindeyken
Sizinle maşuk arasında bir fark yoktur.

Hazreti Ali s.a.v (Emir el Mü'minin)

 

Ana midyeden
inci yüzümden aşağı yuvarlanıyor
görmemi taşıyor, aşkı ararken
bana aşk veren aydınlanmayı bulmam için.
Gönlüm sert midye kabuğumda ölecek
Eğer kadehimi (kalp)
şarapla (aşkınla) doldurmazsan

Elham (açılma)
Hazreti Salahaddin Ali Nadir Anga