İnziva (Uzaklaşma)

"Işık kalbe dolarsa kalp genişler ve yayılır; bunun işareti ise sınırlı benden ayrılıp kalbe inzivaya çekilmedir."

Hazreti Muhammet (s.a.v)

Hazreti Mir Gudbeddin Muhammet Anga şöyle demiştir:
İçsel nurlu güçlerin güçlenmesi ve gelişmesi ve yaradılılışın ve doğanın en derin sırlarının keşfedilmesi içsel inzivaya çekilip konsantre olmakla mümkün olur. Bu demek değildir ki çoğu kişi tarafından inanıldığı gibi tembelliğe ve miskinliğe başlayıp hiç bir şey yapmadan toplumun sırtına yük olma değildir.

Durum tam tersidir: Gönülün güçlenmesi, düşüncelerin yoğunlaşması ile ve duyu organlarına hakim olmasıyla insanı değerli bir birey haline getirmektedir. Çünkü birey karşılık beklemeden hizmetini yardıma muhtaç topluma sunacaktır.
Kişi kendi gerçeğini tanırsa içindeki saklı cevheri ortaya çıkararak güç ve enerji kaynağı haline gelecek ve bunu insanlığın mutluluğu için harcayacaktır. İnziva (uzaklaşma) demek gereksiz dayranışlardan kaçınma demektir. Ve bir toplum içinde olmak demek, insanlar arasında yaşamak fakat onların kötü alışkanlıklarını edinmemektir. Bu kalbin kutsal merkezine inzivaya çekilmek demektir. Bu hal Sufiler tarafından inziva olarak nitelendirilir; Bu yalnızlıkta dalgınlık halinin tersidir. Çünkü her insan yalnız olabilir fakat hak ve haksızlık üzerine duygu ve yargıları karmaşıklaşabilir. Böyle bir insan "inzivaya çekilmiş" olarak nitelendirilemez.
En alt derecedeki benin eğitimi üzerine büyük Sufi Hazreti Muhammet Sabzevari şöyle demiştir:
"En aşağı ben'i insanın canını hareket ettiren bir araba olarak düşün. Seyri Sülükte ve zühdde onu bilgelikle idare etmelisin ki yoldan çıkmasın ki canın yolculuğunu Allah'a ulaşıncaya kadar devam etsin. Ama daha yolun başında vücudunu ağır çilelere (zahidlik) tabi tutarsan en küçük zorluğu kaldıramayacaktır. Yani aşkın sultanı olan kalbi fethedene kadar ona latif davran, daha sonra herşey lütfettiği gibi tecelli edecek."

Kaynak: Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Das Licht der Erleuchtung (Teheran, Iran: M.T.O. Publications, 1975), S. 85-89.

Kutsal Hadisler kitabından bölümler

"... Ey İnsanoğlu, benim rahmetimi hatırla.
Bir kılavuzun yardımı olmadan doğru yolu bulamayacaksın.
Bilgi olmadan arşı alaya giden yolu bulamayacaksın.
Saltanata ancak çaba göstermekle ulaşabileceksin.
Yalnızca sabırla dua ederek ve hizmek ederek arşa ulaşabilirsin. Öyle aşkla dua ederek bana yaklaş...."


1-Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Poverty and Annihilation (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 85-89
2-Sacred Sayings (Hadiths Ghodsi), (Mnchengladbach, Germany: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2000), 26.