Tasavvuf veya Sufizm

Hazreti Celaleddin Ali Mir Abulfazl Anga (Hazrat Jalaleddin Ali Mir Abolfazl Angha) Anwar Gholub al-Salekin (Salikin Kalbinin Aydınlığı) adlı eserinde Emiril Müminin, Hazreti Ali (s.a.v)'den yaptığı alıntıyla tasavvufu şöyle tarif etmiştir.

Arapça yazılışı olan تصوف t,s,v ve f kelimerine dayanmaktadır.

Her harf üç anlamı temsil eder böylece tasavvuf kelimesi 12 anlamı kapsar.

"T" harfinin içerdiği kavramlar:

1. Terk - İsteklerini, malını ve alışkanlıklarını terk etme sade bir hayat sürme

2. Tövbe - Kalbin bütün fazlalıklarını atarak tutku ve aşkla Allah'a yönelmesi

3. Takva - Takva

"S" harfinin anlamları:

1. Sabır - Yolda sabırlı olmak

2. Sıdk - Davranış ve sözlerinde dürüst davranmak

3. Safa - Kalbin temizliği

"V" harfinin içerdiği anlamlar:

1. Vefa - anda vefa

2. Ved - Aşk ve cazibe

3. Vird - Allah'ı anma

"F" harfinin anlamları:

1. Ferd - İstekleri ve bağımlılıkları terketme

2. Fakr - Fakirlik: Önceden sahip olunan şeylerin ve bilginin sınırlı olduğunu anlama mertebesine yükselme, arif mertebesine yükselme.

3. Fena - Fenafillah: Kalbin bütün fazlalıklarını atarak ilahi vasıflara ermesi, mutlak gerçekle bütünleşme.