Ben bilginin şehriyim

"Ben bilginin şehriyim ve Ali ona giden kapıdır."

Hz. Muhammet (s.a.v.)


Arşı Âlâ'ya ulaşabilmek için saleke Allah'ın nuru tarafından içsel tanıştırılmış bir öğretmen gereklidir.

Kur'anı Kerim (57:9) buyuruyor ki:

"Sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için kuluna işaretler gönderen O'dur."

Emiril Müminin Hz. Ali şöyle demiştir:

"İman ışık olarak kalpte yayılır ve iman büyüdükçe nur (ışık) yayılır."

Uyum ve dengeye ulaşan her birey vücudun maddi tabakası olan en alt tabakadan en üst tabakasına kadar yükselmeye muktedirdir.

Oveysi Sufizm Okulu'nun® öğretisine göre insan vücudu yaradılışı itibarıyla en üst makama çıkabileceği bir mekanizmayla donatılmıştır. İnsanın 13 enerji merkezi vardır ve bu merkezler insanın fiziksel ve manevi olarak sağlıklı yaşamasını sağlama fonksiyonlarının yerine gelmesi için mecburi enerji kaynaklarıdır.

Kaynak insanın gönlüne açılan kapıdır. Çünkü o arşı alânın giriş kapısıdır.

"Gerçeği içindeki mevcut olan incelikle kabalığın birleştiği ve uyku ile uyanıklık arasındaki üçüncü noktadaki yansımada ara. Kalpteki hayat düğümü irfanın ve bilginin nurudur ve dolayısıyla bilginin kendisidir. Çünkü o mutlak bilgidir onun için her görünüm onunla şekillenmiştir. 1

Oveysi Piri Mevlana Salahaddin Nadir Anga şöyle der:

"Eğer salek içindeki gerçek "Kendi"ni yaşarsa, eğer "Ben"i tanırsa gerçeği, emin olmayı, barışı ve sükuneti hayata geçirir. Emin olma Arif'in öğretisinde anahtar kelimedir; çünkü bilmek emin olmayı getirir.2


1. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul reprinted in The Mystery of Humanity: Tranquility and Survival (Lanham, MD: University Press of America, 1996), 63-64.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002)