Aklın ve Kalbin Birliği

Oveysi Piri Hazreti Salaheddin Ali Nadir Anga „Her insanın içinde herşeyi kapsayan bir varlık (birlik) olduğunu ve içindeki bilgi kaynağı olan ‚Ben'i keşfettiğinde kendini tanımaya başlayıp ve gerçek varlığını mutlak varlıkla vahdet içinde (vahdedi vücut) görecektir." demiştir.

Sufizm insanın mükemmel varlık olma yanını vurgular. Hem fiziksel hem manevi açılardan akıl ve kalp, gizli, açık olan bütün görünümlerin bilincine varmaları lazım. Bunu yaparken akıl ve kalp birbirine ters varlıklar olarak görülmemektedir. Sufizmin asıl üzerinde önemle durduğu konu bu zengin kaynak arasında bağlantı kurmaktır ve Sufizm insanı bir bütünlük olarak görür.

„Kalbini beynine bağlayan kanalı aç, kalbinle beynin birbiriyle ilgisi olmayan iki organmış gibi davranma
ve kalbinle beyninin birbirlerinden habersiz iki yabancı komşuymuş gibi yaşamalarına müsaade etme." 1

Kalple aklın birleştirilmesi yalnızca kişinin mutlak vücudun özüyle (can) ve çekim alanlarıyla bağlantı halinde ve uyum içinde yaşamasıyla mümkündür. Bu içimizdeki „Ben"in merkezinin bilincine varrılması ve keşfedilmesiyle kolaylaşacaktır. Üveysi İslam Sufizmi Okulu (Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi®) öğretisine göre insanda 13 elektromanyetik enerji merkezi sistemi vardır. Bunlar insanın manevi ve fiziki genel huzurundan sorumlu olan hayati önem taşıyan merkezlerdir. Bu merkezlerin en önemlisi kalpte yer almaktadır. Molana Şah Maghsoud Sadegh Angha bu merkezi „Ben" veya „Hayat Kaynağı" olarak nitelendirmektedir. İçimizdeki gerçek „Ben"in keşfedilmesi için vazgeçilmez olan, bu „Ben"in ve onun çekim alanının keşfedilmesidir.

Bu çekim alanı güçlü bir manyetik alandır. Eğer aklımızın koyduğu sınırlamaları aşmayı başarabilirsek, ve enerjimizi merkezimiz olan „Ben"e (bu kalptedir) aktarıp, oraya yoğunlaşabilirsek, kendi manyetik alanımıza girme imkanı buluruz ve kendi enerjimizi mutlak vucut'un enerji alanıyla birleştirebiliriz. Sufizm'de bu çekim alanına „aşk" denir. Bu mutlak vücudun bütün elementlerini birbirine bağlayan aşktır. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha „Aşkın coşku halinde bir manyetik enerji olduğunu ve vücudun en küçük zerresinden, evrenin sonsuzluğuna kadar herşeyi birbirine bağladığını söyler" 2

Bu çekim alanı „Ben"in merkezi olan arayıcının kalbidir ve orada kendisinin bütün mevcudiyetini bünyesinde toplar. Burası yanı kalp, evrende var olan bütün enerji, aşk ve çekim alanlarını kendine çeken manyetik merkez alanıdır. İki düyayı birbirine bağlayan bu nokta veya başka bir deyişle „Ben" meditasyon ve ibadetle uyanır (aktif hale gelir) ve böylece kalbten akla giden yol aydınlanır. Bu yolla kalp ve akıl birleşir.

Tıpkı sonsuzluk dimensiyonunda bir yol haritasının gerekli olduğu gibi, bu kendini tanıma yolunda da Arif veya üstad, yol gösterici gereklidir. Arif, kendini tanıma yolundan kendisi geçmiş ve mutlak gerçeğe ulaşmış, bu irfan yolunu bilen ve arayıcıya kendini tanıma gezisinde önüne çıkan engellerin kaldırılması için yardım eden kişidir. Ünlü Sufi Üstadı Safieddin Ardebili „Kendini tanıma gezisine tek başına çıkan kişinin „kendinin yanıltıcı, sahte görünümünde boğulacağını" söyler. „Vücut besin maddeleriyle beslenir, ruh ise duyulan sözlerle ve bilgelerin kılavuzluğunun takip edilmesiyle."


1. Molana Shahmaghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Washington D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986), 5.
2. Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha, Hidden Angles of Life (Pomona, CA: Multidisciplinary Publications, 1975), 60.