Pir: Yolun Nuru

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Kuran-ı Kerim (57:9)


Kendi özüne giden yolculukta salikin bir Pire ihtiyacı vardır, ona teslim olabileceği ve onun himayesi altında zorlukların ve engellerin üstesinden gelebileceği ve kendi özünde olan İlim kanağını bulabilmesi için. Pirsis bir bilginin faydası yoktur, maşuksuz bir aşk da nura ve teslimiyete vesile olmaz, bir sevgili olmadan hedefsiz ve beyhudedir, gerçek değildir.

Hazreti Muhammat (s.a.v.) buyurmuş: „Seni beş nitelikten başka beş niteliğe götürmeyen biriyle arkadaşlık yapma: Kuşkudan kanata, gururdan alçakgönüllülüğe, nefretden acımaya, riyakârlıktan dürüstlüğe ve dünya sevgisinden gerçek maşuğa. "Bir manevi pirin olması Sülük'ün (öze giden yolculuk) ana koşullarından birisidir, onsuz Salek (arayan) doğru yolu bulamaz ve hedefine ulaşamaz.

Şehy Safieddin Ardebili : „Bilinmeli ki, Allah'ın velilerinin refakati olmadan Salek'in gönül perdeleri kalkması mümkün değil. Bu yolu yalnız gitmek isteyen kendi yanıltıcı benliğinde boğulur. Dürüst Salek'in gönlü Allah'ın rahmetine kavuşur ve Pir'in etkileyici sözlerini işitirek sonsuz varlığa ulaşır. Bedeni besleyen gıdalardır, ruhu besleyen ermişlere yapılan hizmetler ve onların ilim dolu sözlerini duymaktır. Aşksız ve teslimiyetsiz ne sözler ne de hizmetler faydalıdır. Gerçek Salek Pir'in hakkikatına tamamıyle teslim olmalı, ancak o zaman özü Pir'in gösterdiği doğru yola ulaşır." demiştir.

Günün birinde Bayazit Bastami İmam Cafer-i Sadık'ın huzurundayken, İmam kendisine şöyle buyurmuş: „Başının üzerinde olan dolabın içindeki kitabı bana getir." Şaşkın bir şekilde Bayazit: "Hangi dolap?" diye sorar. İmam buyurur: "Buraya o kadar çok geldin ve ona rağmen dolabın nerde olduğunu bilmiyor musun?" der. Bayazit: „Biz sizin varlığınızda yok olmuştuk, dolaysıyla dolabı ne gördük nede tanıyoruz."

Manevi öğretmene „Pir" denir ve „Yolun Nuru" demektir. Karanlıkları aydınlatan ve kendi özlerine giden doğru yolu arayanlara onu bulmaya yardım eden sabırlı üstat odur.


* Kaynak: Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, "Sirâj al-Huda", The Light of Salvation, Ar-Rasâ'el (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi® Publications, 1975): p.91.