"Kalbin Mesajı" Kitabından Bölümler

Mevlana Hazreti Şah Maksud

 

İlahi görü; yaşamın gölgelerinin gözlemcisidir ve parıldayan bir yıldız gibi, parlak ve sessiz, kalbinde tereddütsüzce ışıldar. Düşüncelerini kalbindeki hayat düğümüne yoğunlaştır ve sakinleş! Düşüncelerin sağlam ve sarsıntısız bir hal aldığında hayatının hakikati tecelli edecektir. Düşüncelerin manasız konularla meşgul olursa duygularının merhemi kör bir hal alır; kalbin Allah'ın emirlerine itaat etmez; hayatın zahmetli yolu boyunca seni başarısız kılar.

Gerçek rehberlik kalp, duygular ve yaratılışın birliğiyle tecelli eder. Bunlar arasındaki uyumsuzluksa yoldan saptırır.

Tüm enerjini ve odaklanmanı kalbindeki yaşam kaynağına yönelt. Ancak ve ancak bu biçimde denge halinde, sükunetle ve sonsuzluk bilinciyle yaşayacaksın.

Tüm algılarının bütünleşmiş enerjilerinin tamamı kalbine ulaşıp orayı terk etmeye meyletmediği zaman kendini bulacaksın. Çünkü kalbindeki yaşam kaynağından besleneceksin ve aydınlanmış ruhunu göreceksin. Her kuş karanlık bastırınca yuvasına geri döner ve orada huzur bulur. Sen de algılarına ve vücuduna yayılmış olan güçlerini geceleri kalbinde topla, odaklan ve sakinleş! Böylece, karanlıkta parlayan biçimini ortaya çıkar!

Eğer sana kalbindeki yaşam kaynağı tarafından yaşam verilirse, o zaman sen artık ölümün öznesi olmayacaksın.

Kalplerin teyakkuzu, denge noktasındaki varoluş hakikatiyle ruhun harmonisinde mevcuttur.

Kalbinin fidanını yaşam kaynağıyla aşıla ki o beslensin! Ta ki adaletin mübarek ağacı meyve verene ve senin varoluşuna nüfuz edene değin.