l>

בין אדם ספר מושלם של הקיוןם

הלב הוא ספר פתוח.

עמיר על - מו'מנין עלי ( שלום עליו )


הלימוד המרכזי של סופיות הוא שתוך כל איש וש כל הידע, בדיוק כמו לזרע יש כל ידע האץ. לכל איש יש פנימה ידע הדרך וידע לאן הא אלך. כל איש הוא ספר מוחלט, ספר שרק הוא יכול לקרא.

הנביא מוחמד ( שלום עליו ) אמר ב- נאה ג' - אול - פססאה:

ידע זה לא השמים שארד אלך, לא הוא באדמה שאגדל בשבילך, אך הוא מולד, חבוי בתוחך, עד שהאדם אכיר את כולו כישות מוחלט עם כל היכלת בכל שלב של קיומו.

לכל אינדיבידואל יש את האפשרות לגלה את עצמו או את עצמה מפנימה, הידע המוחלט ששקיים. ידע זה הוא באן לה ולו להכרה. לכו, מקום הטוב ביותר לתשבות ,הוא הפנימה של כל איש, המציאות בלתי מוגבל. בקונטקסט זה כל איש הוא המחפש, המעבדה, והנושא הלימוד.

פרופסור נאדר אנגה, פיר אובייסי, בספר " סופיות ודע ", מסביר את בשלבים השונים של בן אדם.

בן אדם כולל מ4 שלבים העוקבים:

  • השלב החיצוני ביותר הוא שלב הטבע, הוא המעבדה לניסיוני האדם.
  • השלב השני הוא שלב פיזיולוגי, הסלולרי,שלב אורגני שפועל לגבי התוכניות והחוקים הפנימיים. פעולות שלב זה הם בדרך הכלל קומבינציה פעולות החושים, מחשבות, חפצים סלולרים, וניסיונים, לעוסף, מורשת תרבותית ונטיה עצמית. מדע רפואי מתרכז על שלב זה, והתקדמות בטיפולים הטקנולוגים הם אספקטים סלולרים, שלב אורגני.
  • השלב השלישי הוא שלב התפתחותי, מקום שכלי, כח חושי ופסיכי, ולהתפתחות והדדיות של הגופים המגנטיים.
  • השלב הרבעי הוא שלב המסטורי, הוא נקודת יציבות ואישיות אמתית." זה השלב שהוא מקור הידע שנאמר על ידי הנביאים, ופוקוס של מאקתאב טוריגאת אובייסי שאה מאגסודי."(1)

לכל שלב בן האדם יש את הספרה הפעולה שלו , והוא עוסה מה שחוקי הספרה רוצים. לימודי הנביאים הם לפנות את דרך לבני אדם להכריר את שלביו הפנימיים, האינטראקציה והקשר עם היקום המקיף, והחוקים שמשלים את ישותם, כך שהם יכלו לחיות בשלום ושלווה ולהכיר את האן-סופי.

הנביא הקדוש מוחמד אמר:

ידע לא מוסג דרך למידה, אך הוא אור שהאלוהים מאיר בלב של מי שהוא רוצה.1


I. Hazrat Salaheddin Ali Nader Shah ANGHA, Sufism and Wisdom , M.T.O. Shahmaghsoudi® Publication, Washington D.C. 1997, pp. 18-19.