l>

בן אדם יחוד אמיתי של הקיום

כל בן אנוש הוא יחוד אמיתי וכולל של הקיום ."

האזרת סאלאהדון עלי נאדר אנג'ה


 יותר מ-300 שנים, רעיון דמות היקום של ניוטון שילט על ההבנה האינדיבידואלי של החברה. דוגמה היקום של ניוטון שוקף מכונה שכלל הרבה חלקים. כדי להבין את כל המכונה ופונקציה שלו, הוא מציע שאחד צריך להפריד את כל החלקים ולבחן כל חלק בפרט. אחרי כן, מתי ששמים אותם בחזרה ביחד, כולו יכול להיות מובן. אנחנו משתמשים הדוגמה זו כדי להבין את היקום שלנו ואת עצמנו. אנחנו מיצרים גבולים ומגבלים בכל כיוונים. כך נהיינו ממחים ברדוקציה, ואבדנו את התמונה.

 עכשו שאנחנו נמצאים בהתחלת האלף החדש, לפחות מדעות זמננו צריף להיות מעשי. עכשו שאנחנו התחלנו להכיר את הראיה של קונט קשר למציאות, התת – אטומי עולם של יחסים וקשרים. פיזיקה קונט גלה את הקשרים הבלתי נראים בין החלקים שלפני זה היו נחשבים לא קשורים. כך אנחנו מבינים שהחלל הוא לא ריק וכל דבר ביקום הוא קשור בצורה טבעי, אך הוא בלתי נראה לאינדיבידואל ברמה המגבל שהיא או הוא נמצאים. 1

 מדעות זמננו מתחיל להבין את שלמות בן אנוש ולקשר שקיים בינו ומקור הקיום או בצורה אחרת, הישות. בהגבלה אנחנו רק מתמקדים על אספקט הפיזי של הישות שלנו ומצפים לממד הללאגבול והאין סופי הפנימי. אנחנו לא מתמקדים על האינדיבידואל כיחוד אמיתי וכולל של הקיום.פיזיקאי של לונדון אוניברסיטת דויד בוהם מצהיר ש" כל דבר משפיע על גבר אחר ." הסכים לבום,קיים מציאות יותר עמוק ואחדות מסתר שאנחנו לא מכירים. 2

 גלוי זה הוא בהסכם עם הלימודים הבסיסים ביותר של הסופיות: שקיים מציאות מסתר ואספקאין סופי של הישות שלנו שהוא רחב וללא גבול כהקיום בעצמו. כארל פריבראם נוירולוג בסטאנפורד מצהיר: " כתבי המיסטים מראים שהם גילו את הטכניקה כדי לעבור מעבר " סדר הסביר " להביט על הטבע האמיתי של המציאות שלנו כבני אדם.3

סופיות מספק את מפת הדרך כדי לגלה שוב את המציאות שלנו כאדם משלם, ולהבין את האחדות הפנימי.


I- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 155.
2- Ibid., 120.
3 Karl Pribram, interview in Omni, October, 1982, p.84