l>

אחדות הקיום

מה שקיים, בהתלהבות מחחלט, מהלל את תמצית הישות " קוראן הקדוש ( 21 : 33 )


 לפני יותר מ1400 שנים, נביא האיסלאם הצהיר " מי שמכיר את עצמו האמיתי הכיר את האל ". באיסלאם, העצמי האמיתי, או ה " אני " הוא שווה כהאל. זו היא הסבה שאיסלאם מצהיר את אחדות הקיום....לא – ילאהא – יללאללאה....או, " לא קים אף אלוהים אך אל ". זו האצילות האמתית שניתנה לבני אנוש, שלא קיים פרדה בין אנוש ואל. כמו שנהצר בקוראן הקדוש ( 50: 16 ), " אני יותר כרוב אליך מוריד הצוואר". 1

 נביא מוחמד ( שלום אליו ) לימד שזה אפשרי להכיר את אשות העצמי. כדי להשיג רמה זו, אחד צריך להיות בהגשה לאל. הגשה למודעות מביאים מעשים עם חכמה ולא עם בורות , אמונה תפלה, או אמונה עורת. למרבה הצער, הרבה אנשים חושבים שלנכנע זאת אומרת להיות משעבד למישהו. זה כוזב מאז זה אמונה עורת לכן הוא לא בעל ערך לכבוודו של האנוש כמו שהאל הסמיך.

 מתי שאנחנו משוים את מבנה מערכת השמש עם מבנה וארגון האטומי אנחנו רואים שכלם מתחת שלטון המדעות הפנימי וחוקי הקיום. כך הוא האנוש שיכול להכיר את ה " אני " כמקור המדעות הפנימי. זו הרמה של חרות מחלט ואהבה מחלטת שנראים בכתיבות של מורי סופי עם הגברה.2   מלי עמיר- אל מומנין עלי, אור הדרך לאנושות, מעיר למטרה האוריגינלית וקדושה זו.

אסלאם הוא כניעותת
וכניעות הוא יציבות וקביעות
במציאות האמתית של הקיום.

 הגשה היא ויטליות האיסלאם מפני האבולוציה ומהפכה הדנמי שמתרחש בלבה של לבו של איש עם אמונה, מתי של כל גבולי פרדה ודואליות אינם קיימים יותר.

 באמתות זו איש אמונה מהציר את אחדות האל. הצהרה היא לא ורבלי,וכך עם גופו, שכלו, וליבו של איש אמונה – כל קיומו – צריכים להדהד עם נוכחות האל.3


I. Molana Salaheddin Ali Nader Shah Angha, Sufism and Knowledge (Washington D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996), 20-21.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 166.
3. Ibid., 166.