l>

סופיות: דרך הנביאים

קטעים מסופיות וחכמה1   סדרה של הרצאות

" בממלכת האל,רק סוד הלב הוא רלונטי"


מה הוא תמצאית לימודי הנביאים, אל הוא קשור לסופיות, ומה הוא הרלונטיביות שלו להיום? אם אנחנו הסתכל בצורה אובייקטיבית ועם כנות על חיי ולימודי הנביאים הקדושים, יהיה ברור שהם הקדישו את חייהם להודיע ולחלק את הגלוי המיוחד שלהם עם אחרים. השיטה שהם הישתמשו כדי להגיע לגילוי שלהם, לא היתה דרך מה שנאמר לפניהם או שהם פחדו או בטחנו במישהו. במקום, היה להם דחף שלא ניתן להרוות אותו " לדעת " . גיחלוי רק מדרך חויות פנימיות ואישיות.

למשל, בודדה , אחרי שהוא ראה סבל, עזב את רמת הנסיך עלה על אונייה והתחיל את דרך לגלה את סיבת הסבל ואיך אחד יכול לשחרר את עצמו ממנו. הוא לא הפסיק עד מתי שהוא מצא את התשובת.

גילוי של אברהם היה שכל אחד צירך להרוס כל פסל כך שאחד יוכל להכיר את האלוהים היחיד ולהיות מתחת שילטונו. דרך הכרה וכניעות אחד יכול לשחרר את עצמו מכל ההתקשרות והרצונים.

מושה אמר שדרך עשרת הדיברות התאבונים והאמפולסים של האדמה הם נשלטים. לכן, אחד גר עם שלום ושלוה בארץ המובתח.

ישו אמר אתה צריך לשחרר את עצמך מכל תכונות האדמה כדי להכנס לממלבת השמים. הוא קרא לילד ואמר, אלם אם כן, תהיה כמו ילי זה אתה לא תוכל לכנס לממלכת השמים.

ומוחמד נתן הדרכות אך אחד יכול להכיר את עצמו. הוא אמר,

" מי שהכיר את עצמו הכיר את האלוהים ".


זו תמצית ההודעה של הנביאים עד זמנו. הכיר את עצמך. הכיר את "הישות " שהוא לנצח בלתי מוגבל לגוף, לרצונים, ולכל הפעולות וראקציות שקורים ללא הרף. הנביאים לא מדברים על האלמטים שבונים את מבחר האורגנים שכוללים את השכל, את הזכרון ואת החושים. הם לא מדברים על ההתנהגות שנילמדים בחברות. הם מדברים על " הישות " שקיים מהזמן שהילד נולד, וממשיח להיות אותו הדבר עד מתי שהוא מגיע לבגרות. הכל שונה – הגוף, המחשבות, האידאלים, המטרות, והלאה – אך " הישות " ששמו הוא " אני " תמיד נישאר קבוע.

סופיות היא דיסציפלינה, שיטה ודרך שמלד את האנוש אך לגלה את הישות האמתי, " האני ". הכיר את "הישות " שהוא הזהות האמתי שלך, מקור הלם אותך, מקור הידע, כך שתוכל לחיות עם שלוה ואזון. סופיות היא השיטה שדרך היא הנביאים השיגו הכרה של אלוהים, ואת הישות האמתית שלהם.


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism and Knowledge (Washington, D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1997), 18-19.