l>

סופיות, דרך הידע

אל תלך אחר דבר אשר לא תדעהו לאשורו.

קוראן הקדוש ( 17 : 36 )


כמעת לפני אלפעים וחצי שנים, אפלטון באלגוריה המערה, מתאר את התסבכת של מצב האנושות " חנוך לא גמור"אמר:

אסור ראש ורגל לקירות קרות המערה מיום הלדה , אתה יושב ורואה ולבך כבושה לצלי המדורה שנעשו על ידי עינך. עם חסר ידע, אתה טועה את האנשים ואת המשאים לאמת. רק אחרי שאחד בא לשחרר אותך מהשרשרת בצורה נס, יש לך את האפשרות להסתובב, עם כעב ומחאה, להביט על מצבך העצוב וההונה. רק בזמן זה אתה מתכיל לראות אתה אמת המקרים שנעשים במערה בבצורה נכונה . עם הדרכה נכונה, אתה יוצה אחוצה ומביט על הדשה הירוק, מביט על השמים הכחולים, אוויר טרי וסוף סוף, את השמש הזוהר. לשלם את חנוך זה יש צורך מורה. 1

אפלטון גילה מניסיוניו שהוא היה אסיר חושיו. האלגוריה האתיקה, לפעמים נעסק כאבסטרקטי קוראן פילוסופי, פתאום נהיה רלונתי מתי שאחד חושב שאחד חיי את חייו במערה, האחד שנימצא על הטורסו: השכל. הפרוטופלזמה שהוא קצת יותר מ3 פאונד הוא המקור והמחסן לפרצפציה החושים , זברונות, רגשים, לימודים, - בקיצור, כל הקודים הקטנים , אלקטרי וביוכימי. בכל אופן, כל אחד יכול להסנבר את המציאות בצורה שונה, אחד אחיה את חייו בעולם של צלים. כך אחד בונה מציאות עם גבול ומסלף מוחלט . לא אמת המציאות. בצורה מילולית , אחד הוא תושב מערה.2

חיקור מדעי מודרני, ארך מספר רב של תחומים, הסכימו את המטפורה של אפלטון. בספר זה לגבי זיכרון בן אנוש, פיליפ הילטס סופר מדעי 3 עשה מספר של התבוננותים לגבי מערה של בן האנוש וכך נעשו האי - הבנה והאי - פרצפציה. הוא הראה מסר עקרונות חשובות לגבי סופיות שנכתבו בכתבים מדעיים. הוא אמר שבכל ימי החיים, אנחנו מתנהגים כמו שיש לנו את תאור העולם הפנימי בצורה נכונה ומוחלטת.. בסס על ניסיוני חושינו, אנחנו מתארים שלמות, וחושבים שאנחנו חושים את כל העולם.3

הילטס קודם עקרונות ראשונות מאז זה לוקח עשורים, אולי מאות, כדי ראיה רדיקלי תתקבל וייווסד, וכך זה להבנה החדשה שאנחנו מתקרבים.

מדענים בתחומים שונים הגיעו לנקודה שידע האנושי לדבי המציאות הוא עד חבוי וחלקי. למעשה, נאמר, שאנחנו לא יכולים גם לתאר אותו. קולגה של אינשטין, סר ארטור אדדינגטון, עורר את דמוי של אפלטון, פעם אחד תיאר את מצב האנושות כ: " משתכל על צל של הופעה הגרף של חיי משפחה." 4 .

בן אדם הוא מוגבל לחושיו, ונישאר חבוי ממציאות הקיום, ומאמין שזה מה שאאנחנו רואים, שומעים, טואמים, ומרהיחים קיים. המשאים כך שהם ניראים אינם.! עם שימוש החושים אנחנו לא נוכל להכיר את המציאות. עם הסכם ללימודי בית הספר אובייסי לסופיות, לגוף האנוש יש מכניזם בנוי בתוחו שעוזר לו לעלות לשלבו הגבוה ביותר .המורה בשם , אריף " הוא המדריך לעליה הרוחנית ומסע לידע עצמי. הוא מסים את חינוך האנושות.


I. G.M.A. GRUBE, trans. The republic of Plato, Hackett, Indianapolis, 1974, pp. 170-171.
2. Hazrat Nader ANGHA, Theory "I", M.T.O. Shahmaghsoudi® Publications, Riverside, CA, USA, 2002, p. 143-144.
3. Philip HILTS, Memory Ghost: the Nature of Memory, Simon and Schuster, New York, 1995, p. 22.
4. Sir Arthur EDDINGTON, The Nature of the Physical World, Macmillan, New York, 1929. Quoted in : Ken WEBER, Quantum Questions: Mystical Writings of the World's Greatest Physicists, Shambhala, Boulder, CO, 1984, p. 9.