Kalp açık bir kitaptır

"Kalp açık bir kitaptır"

Emirül Müminin Ali (s.a.v.)


Sufizm'in temel öğretilerinden birisi herkesin bütün bilgisi kendi içinde yerleşmiştir, tıpkı bir çekirdeğin ağaç olabilmesi için bütün bilgileri içinde taşıdığı gibi. Her vücut kendisinin gelişimi üzerine ve bu gelişim sürecinde yoluna nasıl devam edeceği hakkında bilgiye sahiptir. Böylece her insan bir kitaptır ve öyle bir kitap ki yalnızca kendisi okuyabilir.

Hazreti Muhammet (s.a.v.) nehc'ül Fesahe'de şöyle demiştir:

"Bilgi, yükselmeniz için gökte değil, yerd değil büyümeniz için değil. O siz, bütün yetenek ve güçlerinizi var olmanın her mertebesinde tanıyana kadar; mutlak vücudu tanıyana kadar içinizde saklıdır.

Herkes bu içsel varlığı "ben"i, bu mutlak bilgiyi içindeki kendini tanımalıdır. Bilgi tanınmaya hazır duruyor. Bunun için varlığımızın sorularına cevap ararken bulacağımız en iyi yer kendimizin sınırsız gerçeği biz kendimiziz. Bu amaç için her arayıcıya, araştırmacıya laboratuvar ve aynı zamanda araştırma aracı.

Oveysi Piri Profesör Nadir Anga Sufizm ve İrfan adlı eserinde insanın varoluşunun değişik mertebeleri üzerine şöyle demektedir:

İnsan varlığı şu dört aşamadan oluşmaktadır:

  • En dışdaki mertebe insan tecrübelerinin laboratuvarı olan doğadır.
  • İkinci mertebe kendisi için belirlenmiş programları ve kuralları yerine getiren vücudun
    fiziksel fonksiyonlarından oluşmaktadır. Bu mertebe genelde duyu ve düşünce fonksiyonlarını, hücresel ihtiyaçları, tecrübeleri, kültürel edinimleri ve kişisel yetenekleri kapsar. Tıp bu aşamaya odaklanır ve tedavi metodlarının teknik gelişmeleri ve ilerlemeleri sonucu organ ve hücre zemininde pratik yaparlar.
  • Üçüncü aşama fiziksel ve manevi güçlerin bölgesini kapsayan ruhsal gelişim aşamasıdır ve manyetik güçler arasındaki gelişme ve bağlantıyı oluşturur.
  • Dördüncü aşama en içsel, mistik, sukunet ve gerçek kişilik noktasındaki aşamadır. "Bu peygamberler tarafından öğütlenen bilginin kaynağını oluşturan mertebedir ve bunun için de Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi'nin ® öğretisinin odak noktasıdır."1

Bu mertebelerin hepsinin kendi etki alanları vardır ve uymak zorunda oldukarı kanunlara tabidirler. Hazreti Muhammedin emirleri insanları vücutlarının bu mertebelerini tanıtıp bilgilendirme, değişkenlikleri ve onu çevreleyen evrenle ilişkileri açıklama, uymak zorunda oldukları kanunları tanıtmadır ki insanlar barış ve denge içinde yaşayıp kendi sonsuzluklarını tanısınlar.

Hazreti Muhammet (s.a.v.) şöyle demiştir:

"İrfan okumakla elde edilemez. O Allah'ın parlatmak istediği insanın kalbinde parlattığı bir ışıktır."


1. Hazrat Salaheddin Ali Nader Shah ANGHA, Sufism and Wisdom , M.T.O. Shahmaghsoudi® Publication, Washington D.C. 1997, pp. 18-19.