Cihat'ın Gerçek Anlamı

Cihadın gerçek anlamı, sıradan insanın bildiği ve olumsuz çağrışımı olan anlamından tamamen farklıdır. Günümüzde yaygın olarak bilinen anlamın tam tersine dini cihat, içsel güçleri yoğunlaştırıp manevi yükselme sağlamaktır. Cihat her türlü kavga, kaba güce dayanan mücadele ve savaşsal anlamlardan uzaktır.

Cihat kelimesi "c-h-d" köklerinden türemiş bir kelimedir. Gerçek Ben'i tanımak için içindeki sınırları aşmaya "çabalama" ve "gayret gösterme" anlamına gelir. Cihat, bireysel ve içsel çabayla ve içsel yolculukla bağlantılıdır. Her inanan; adım adım nihai hedefe ulaşması, yani Allah'a yaklaşması için, içsel mücadeleye (cihada) davet etmelidir.

Cihatın amacı "nefsi" temizlemek ve fethetmektir. Nefis, "en ilkel Ben" veya "temel içsel dürtüler" olarak ve "ego" olarak tercüme edilmektedir. Nefis, aşağı seviyesinden dolayı ilkel davranışlara yöneltmekte ve gerçek "Ben'i tanımayı engellemektedir. Kendini tanıma yolculuğu, nefse karşı yapılan sürekli bir mücadeledir. Kutsal Kur'an inananlara şöyle der:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
"Rabb'inin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran. (79/40)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
Ve bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza ulaştıracağız. Hiç şüphe yok ki, Allah iyi davrananlarla beraberdir. (29/69)

En alt düzeyde olan nefis; hırs, kıskançlık, kibir ve diğer kötü vasıflar gibi kötü huyların sebebidir. Uyanık olmak ve kendi nefsini her an kontrol altında tutmak gerekir; tıpkı at üstündeki binicinin dizginleri devamlı sıkı tutup azılı hayvanın yoldan çıkmasına izin vermediği gibi. Binici atı terbiye edip ehlileştirmelidir. Eğer dikkati dağılırsa, kontrol ata geçer ve binici hiçbir zaman hedefine varamaz.

Nefisle mücadele etme ve arınma süreci, Hazreti Muhammet tarafından "büyük cihat" olarak nitelendirilmiştir. Çünkü, Hazreti Peygamber'in hadisinde belirttiği gibi, "Sahip olduğun en kötü düşmanın (nefsin) kendi içindedir."

Büyük cihat ve kalbin temizlenmesi süreci manevi bir öğretmenin kılavuzluğu olmadan olanaksızdır. "Arif" adı verilen öğretmen, manevi yükselme ve kendini tanıma yolculuğunda yol gösterir. Oveysi Sufizm Okulu'nun® öğretisine göre insan vücudu; daha doğuştan, insanın varoluşunun en yüce mertebesine ulaşmasını kolaylaştıran mekanizma ile donanımlıdır. İslam Sufizmi Okulu, Mektebi Tarikati Oveysi Şahmaksudi'nin® ımızdaki Sufi Kılavuzu Hazreti Salahaddin Ali Nadir Anga şöyle der:

"Arayıcı kendi Ben'inin gerçeğini yaşarsa, 'Ben'i bulursa, bu gerçek hayatta emin olmayı ve barışı getirir. Emin olma, Arif'in öğretisindeki anahtar kelimedir. Bilmek, emin olmayı getirir.

"Cihat", İslam'ın tâli ilkelerindendir. Müslümanlar, nefislerini temizleyebilmek ve irfana ermek için bu ilkelere uymak zorundadırlar:

Salat: "Namaz" (Günde beş vakit namaz kılmak.)

Savm: "Oruç" (Ramazan ayında oruç tutmak.)

Kums: Sahip olduğu varlığın beşte birini bağışlamak.

Zekat: "Tazkih" / "Temizlenme" (özünün, davranışlarının ve malının temizlenmesi; fakirlere bağışta bulunmadır.)

Hac: "Hacca gitmek."

Cihat: Çaba gösterme (İrfan öğrenmek için en üst düzeyde çaba göstermek.)

Emir-bil-marif: Bilgiye yönelme.

Nahy-anil-münker: Cehalet (İnkardan uzak durmak.)


1. Angha, Salaheddin Ali Nader. Theory "I", Riverside, CA: M.T.O. Publications, 2002, Print.