Vahdet Ehli Olarak İnsan.

"Her insan Mutlak Gerçeğin tam ve her şeyi kapsayan birimidir.

Hazreti Selahaddin Ali Nadir Anga


300'den yılı aşkın süreden beri "Newton"un evren üzerine düşünceleri bireylerin ve toplumun bu konudaki fikirlerinde etkili olmuştur. Newtonun evren modeli bir çok bölümü içeren makinayı yansıtır. Bu makinanın tamamını ve bütün fonksiyonlarını anlamak için parçalara ayırıp her bir parçayı detayı ile analiz etmemiz gerektiğini öne sürmüştür. Daha sonra bu parçaları bir araya getirerek bütün anlaşılabilir. Evreni ve kendimizi anlamak için bu modeli kullanmaktayız. Fakat böylece kendimize sınırlar ve engeller çiziyoruz. Bu da montajcı durumuna düşerek esas hedefi kaybetmemize sebep oluyor.

Şimdi 2000'li yılların başındayız, en azından zamanımızdaki bilim uygulanmalı. Kuantum görüşünün gerçekliğini, bağlantılarını ve ilişkilerin atom çekirdeğinden küçük dünyasını tanıyoruz. Kuantum fiziği başta ayrı olarak düşünülen parçalar arasındaki gizli bağlantıları gösterdi. Bu, bizim uzayın boş olmadığını ve her şeyin evrenle doğal bir bağla birbirine bağlantılı olduğunu farketmemizi sağlar fakat bu gerçek insanoğlunun sınırlı varoluşunda sır gibi saklı kalır.1

Zamanımızdaki bilim insanoğlunu bir bütün olarak ve onun mevcudiyetinin özüyle ilişkisini bir bütünlük içinde araştırmaya başka bir deyişle varoluşunu anlamaya başlıyor. Sınırlandırılmış olarak, biz sadece varoluşumuzun fiziksel yönleri üzerine odaklanıp içsel sınırsız boyutlarımızı gözden kaçırıyoruz. Biz insanı vahdetin gercek ve tam kapsamlı birimi olarak görmemekteyiz. Londra universitesi psikiyatristi Dr.David Bohm, gercekliğin, bizim farkında olmadığımız bir derinliği olduğunu ve birliğe dayandığını ifade etmektedir. 2

Bu buluş, Sufizm'in öğretisinin temel prensipleriyle örtüşmektedir. Stanfor nevrofizyolojisti Karl Prilbram ''Tasavvuf ile ilgili eserler kanıtlıyor ki mutasavvuflar dış mekanizmanın insan üzerindeki etkilerinden kurtulma yolunu keşfederek insan olarak içsel gerçek Ben'i tanımayı keşfetmişlerdir.''3

Sufizim, kişi olarak kendi içsel gerçekliğimizi tekrar keşfetmemizi ve birliğimizi bulmamızı sağlayan bir yol haritasıdır.


1- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 155.
2- Ibid., 120.
3 Karl Pribram, interview in Omni, October, 1982, p.84