Sayr-va-Souluk (Gerceğe Yolculuk)

İçimizdeki sultanlığa ve kendi canımızın ülkesine yapılan yolculuğa Seyrü Sülük denir.Manevi üstad olan Pir (yolun ışığı), bu kendini tanıma yolunda salike (arayıcı) kılavuzluk eder. Bu üstadın kılavuzluk eden ışığı salekin yolunu ışıtır ve yolundaki engelleri aşmasını sağlar. Pir bu yolda saliki yanlış inanç ve inkar tarafından etki altına alınmasından kurtarır ve ilk yaradılıştaki isteği olan aşk ve irfanın en yüce mertebesi olan fenafillaha (Allahta yok olma) mertebesine ulaştırır.

Hazreti Şah Maksud Sadık Anga (Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha) şöyle demiştir: „Kendini tanıma yolunda dürüst konuşma, dürüst niyet, namuslu hayata dönme, sağlam adımlar ve samimi teslimiyet mecburidir. Allah’ın lütfuyla ve Peygambere samimi tabiiyeti sonucunda salikin kalbine soru ve tereddüt bırakmayana ilahi gerçekler açıklanır."

Salik arınma yolunda bir çok aşamalardan geçer ve gerçekleri kapatan perdeler açılır. Gerçek iman ve bilgiyle salik Alllah’ın varlığını ve birliğini tasdik eder. Sufiler kalbin ülkesini yedi gök olarak tanımalmışlardır. Sufi şair Attar somut anlatımla yazdığı eser „Kuş Konuşmaları" adlı eserinde manavi haccın, dünyevi isteklerden vazgeçme, aşk, bilgi ve hayranlıkla gelişen ve vahdeti vücutla sona eren bir arayış yolculuğu olarak tanımlamıştır.

Hazreti Şah Maksud Sadık Anga (Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha) „Fenafillah Nuru" adlı kitabındaki şiirinde kalbin yedi mertebesini anlatan şiirinde şöyle demiştir:

Kalbin sultanlığında yedi mertebe vardır
Salik bu mertebeleri aşmak zorundadır

İlk mertebe arama, özleme
Acı ve sıkıntıya sabretme

İkinci mertebe kalbin gerçek imanı
Temeli sonsuz bilgi

Üçüncü aşk mertebesidir
Ayna aşkın ışığıyla parlar

Salik mutlak vücutla vahdeti vucut haline gelir
Gerçeğin şahididir bu mertebede

Beşinci mertebe birlik mertebesidir
Her zerresi güneş gibi parlar

Coşku altıncı mertebedir
Salik burada mucizelerle mesttir

Fakr içinde yok olma yedinci mertebedir
Her şeyde Allah kendini sana gösterir

Kalbin ebedi huzur içinde yaşayacaktır.
Eğer yedinci mertebeye, evine ulaşırsan