Aşk ve Cezbe Prensibi

Aşk ve cezbe (çekim) prensipleri, sınırlı ve değişken bağımlılıkların, heyecan ve duyguların üstündedir. Aşk, vücut’un temel prensibidir insanın bütün varlığını kapsayan bir cezbe ve coşkudur. Alışılmış aşk seviyesi cinsel alanda, arkadaşlıklarda ve bizi çeken alanlarda kendini göstermektedir. Çoğunlukla insanlar cinsel aşkı yüce gerçek aşkla karıştırmaktadırlar. Bu aşk en alt düzeydeki aşk şeklidir.

Günlük hayattaki aşk, ilahi aşkın bir görünümüdür ve gerçek aşkın izlerini taşır. Sevenler dolu dolu bir hayat sürerler, moralleri yerinde olur, umut doludurlar, ince ruhlu ve cömert olurlar. Güzellikleri daha da güzel olarak algılarlar ve problemler onlara daha küçük görünür. Alışılmış aşk değişken ve sabit olmadığı için bu aşk duygusu tam tersine dönüşebilir. Gerçek aşk ise, içsel „Ben"de saklı olan coşku ve kendinden geçmedir. Sabittir, pozitiv özellikleri devamlı ve sonsuzdur.1

Professor Anga aşkı, hayatın en ince en içsel seviyesi ile eşanlamlı olarak tarif etmektedir. Aşk, maddenin parçacıklarını birbirine bağlayan ve böylece vücut’un değişik şekillerdeki görünümlerini birbirine ekleyen güçtür.

Gerçek aşk, her varlığın özünde bulunan,
yanan bir cevher gibidir ve sınırsızlığa ulaşmak ve vücuttan çeken,
cezbeden aşkla birlik haline gelmek için çaba gösterir. 2

Her varlık gibi bu varolma prensibinin etkisinde olan insan kendisinin sabit merkezini ihmal ederse, aşkı ancak en alt düzeyde ve alışılmış tarzda yaşayabilir. Böyle olursa, hayata hareket veren yanan aşk ateşi ve coşku hakkında tam bir cehalet içinde olacaktır.

Aşk, varlığın bütün boyutlarını en küçük parçacığından sonsuz kainata kadar birbirine bağlayan ve birleştiren,
cezbeden elektomanyetik bir güçtür.3

Cezbe, varlığın bütün aspektlerini birbirine bağlar; insanları hayat kaynakları olan sabit merkezler olan içlerindeki „Ben’le bağlar. „Ben", evrende var olan her enerjiyi, aşk ve cezbeyi kendine çeken bir mıknatıs gibidir. Her insanda sabit bir merkez mevcuttur. Eğer, bu merkezi keşfeder ve geliştirirseniz, O’nunla ortak değerler geliştirip, birlik olmayı sağlayabilirsiniz. Bu merkez, birleşmenin, beraber davranmanın, aşk ve cezbeyi gerçek anlamıyla geliştirmeyi sağlayan görünmez bir yapıştırıcı gibidir. Aşk ve cezbenin prensipleriyle bütünleşmiş insanlar dinamik, canlı, umut dolu ve pozitifdirler. Bulundukları yere pozitif enerji ve canlılık verirler. 4


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 115.
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Principles of Faghr and Sufism (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications), 111.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, The Hidden Angles of Life (Pomona, CA: Multidisciplinary Publications, 1975), 60.
4. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 116.