"Ben" Teorisinin Prensipleri

„Ben" Teorisi (ingl. Theory „I") liderliğin devrim yaratan ve sınırsız boyutudur. Başarı ve huzura ulaştıran, mükemmel insan olma yöntemlerini anlatmaktadır. Bu esedre Profesör Anga positif ve devamlı olan bir gelişme isteğinin bireyin kişilik değişimiyle başlaması gerektiğini öğretmektedir. Bu kişilik değişimi, bireyin derin manevi varlığından gelen içsel bir devrim gibidir. Hayatın içsel kaynağı olan "Ben"i keşfetmek, kendini tanımanın ilk adımıdır.

„Ben"in keşfedilmesiyle beraber onun prensipleri de ortaya çıkar. Ben’in sonsuz ve evrensel kanunları, sabit olmayan değişikliklerden bağımsızdır. Bu evrensel prensipler atomdan galaksilere ve insana kadar bütün mevcudiyeti kaplar. "Ben" merkezi ile varlığımızın çekirdeğindeyiz ve bu gerçek prensiplere bağlı durumdayız, bu prensipler de hayatımızın her alanında kendini göstermektedir.

"Ben" Teorisinin prensipleri kendini tanımanın ana prensipleridir ve şunlardır:1

-- Hakim olan ve bilen merkezin prensipleri
-- Denge ve uyum prensibi
-- İçsel hareket ve beraber çalışma prensibi
-- Her yerde hazır ve nazır olma prensibi
-- Ahenk prensibi
-- Doğru yola götürme prensibi
-- Aşk ve cezbe prensibi

İnsan her sosyal yapın temel taşıdır. Her insan dengeli olursa içindeki mevcut yeteneklerini kullanabilir ve bu durum bütün insanî organizasyonların her alanında kendini gösterecektir.

„Ben" Teorisinin ana prensipleri bir organizasyonda kendini şöyle gösterecektir:

Hakim olam ve bilen merkez*: yaratıcılık & vizyon
Denge ve uyum*: Stabilite İçsel hareket ve beraber çalışma*: team çalışması& birbirine uygunluk
Her yerde hazır ve nazır olma*: sinerji
Ahenk*: katlanma
Yönetme*: içsel bilgi
Aşk ve cezbe*: pozitif düşünce ve enerji

* Bu prensipler tam ilahi aşk ve cazibenin olduğu yerde kendini gösterir ve gerçekleşir.


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 159-161.