Enerjilerin yoğunlaştırılması ve "Ben"in keşfedilmesi

Theory "I"; "Ben" Teorisi adlı eserden

"Gerçek lider, yol gösterici düşüncelerin, kalbin, duyguların ve doğanın birleşmesi halinde ortaya çıkar. Bundan kaçınmak ise düzensizlik ve bu dört unsur arasında kargaşa meydana getirir." 1

Mevlana Şah Maksud Sadık Anga


Sınırlı düşünce ve duygularla insanın içindeki ilahi boyutu tecrübe etmesi mümkün olmadığı için enerjilerin yoğunlaşması ve uyumun gerçekleştirilmesi şarttır. Bunun için en önemli nokta ise uyum (harmoni) içinde olmak ve kabule hazır yani teslimiyete hazır olmak gerekir.

Teslimiyete gücüne sahip ve uyum içinde olmak

Manevi boyutun keşfi, arayıcının teslimiyet gücüne bağlıdır. Eğer bu prensip hakim olmazsa her karşılaşma yüzeysel kalacaktır. Teslimiyete hazır olmak demek alırlık kabiliyetini aktif hale getirmek ve uyum içinde olmak demektir.

Tıpkı alırlık (teslimiyet) gücümüzü fiziksel düzeyde geliştirmemizin gerekli olduğu gibi manevi düzeyde de alırlık görevi yapan bölgelerdeki gücümüzü geliştirip manevi bilgileri kabul etme (kapsama) kapasitesine yükseltmemiz gereklidir.

İletişim sağlayabilmek için insanların her ilişkisinde harmoni (uyum) şarttır. İletişim oluşabilmesi için de konuşanla dinleyen arasında harmoni gereklidir. Dinleyicinin ilgisi kadar çok çevresine değil de konuşmacıya odaklanırsa o kadar çok söylenenlere yoğunlaşır ve ne kadar çok yoğunlaşırsa o kadar çok söylenenleri anlamış olur. Aynı şey, Allah'ın bize bildirdiği manevi derinliği ve en ince ilahi sözleri keşfetmemiz için de geçerlidir.

MTO Şahmaksudi Sufi Okulu'nun® öğretilerine göre insanın yaradılış sisteminde ilahi ayetleri (işaretleri) alabilecek güç vardır. İnsan vücudunda metafiziksel ve manevi sağlığı yerine getirmek üzere farklı işlevleri olan 13 elektromanyatik enerji merkezi vardır. Bu merkezlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekli olan uyumu ve insanın manevi boyutunu keşfetmesini sağlar. Bu merkezlerin en önemlisi kalpte bulunmaktadır. Arif (manevi öğretmen) içsel disiplinle, bencillikten ve zaafiyetlerden arınıp, yoğunlaşarak ve meditasyonla kendini tanımayı ve içsel ilham almayı öğretir.

Tamarkoz®-Sufi Konsantrasyonu ve Meditasyon

Tamarkoz® adı verilen Sufi Meditasyonu insanların batılılardan tanıdığı ve meditasyon diye adlandırdıklarından önemli ölçüde farklıdır. Tamarkoz® dengeli, iç huzurlu ve uyumlu olma halidir. Tamarkoz® yoluyla öğrencinin içsel kabul gücü mükemmelleştirilir ve içsel alma güçleri aktifleşleşerek keşif durumuna gelinir. Bu güçlü ve mükemmel kendini keşfetme metodu bize vücudun enerji merkezlerini öğretir, içsel huzur ve denge sağlar. Enerji merkezlerini o kadar aktiflleştirir ki arayıcı Allah'la birliğe ulaşmak için içsel güçlerini hazırlamış ve denge haline girmiştir. Gerçek meditasyon bize evrende mevcut esas birlikle bağlantı kurmamızı sağlar.

"Bütün içsel güçlerini topla ve kalbindeki hayat kaynağına yoğunlaştır ki keşiflerin kalıcı olsun. Böylece içsel huzuru ve sükuneti yaşayabilir, sonsuzluğa ulaşabilirsin."3


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 137.
2. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 138.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986), 5.