Lärdom om alfabetet av själens bok

"For de inte runt på jorden, och använde sedan sina sinnen för att förstå, och sina öron för att höra? Den verkliga blindheten är inte ögonens blindhet, utan hjärtats blindhet i bröstet."

Heliga Koranen (22:46)


Sufism är självkännedoms skola. I huvudsak, är det en metod, en väg, en disciplin, som lär varje person utforskandet av hans eller hennes existens vetenskap, ta fram undangömda talanger och potentialer och upptäcka sanningen bakom hennes eller hans tillvaro i existens.

I sufismens läror, anses människan vara den perfekta avbildningen av existens—makrokosmos och mikrokosmos – från den fysiska och magnetiska till metafysiska och andliga, hans väsen manifesterar existensens absoluta kunskap.

Vad som än existerar i denna universum existerar även inom människan. Amir al-Mo’menin Ali (fred vare med honom) sa för över 1400 års sedan:

Tänk inte på att du är en mikrokosmos,
Inom dig innehålls makrokosmos,
Och du är den Rena Boken av Existens.

Sufism undervisar att människan är liknande en fullständig "bok". För att läsa hans bok måste han lära sig alfabetet. Att lära sig alfabetet av ens andliga bok är det första steget i självkännedomens resa, vilket leder till Guds kännedom. Hazrat Mir Ghotbeddin Muhammed Angha, Pir Oveyssi har sagt:

"Om bara alfabetet av den andliga boken var uppenbarad för människan, och själens hemlighet upptäckts, kommer han inte att behöva någon av orden förseglade i de tysta böckerna, och ändå kommer han att veta hela berättelsen. 1

Enligt M.T.O. shahmaghsoudi skola av sufisms® läror, är den mänskliga kroppen utrustad med 13 elektromagnetisk centras vars uppgift är viktig för individernas välbefinnande, såväl som deras metafysiska och andliga liv. Den mest viktiga av dessa centraler vistas i hjärtat. 2

Molana Salaheddin Ali Nader Angha, i boken med titeln Sufism, The Reality of Religion, konstaterar: "Hjärtats vikt upprepas hela tiden i Heliga Koranen och Heliga Bibeln. Till exempel, bönen i islam börjar med al-Fatiha Sura (1:1-7): "I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste---O Gud Vägled oss på den rätta vägen…" Det är genom att räta förbindelsen mellan hjärtat och hjärnan som hjärnan illumineras." 3

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha lär ut att den mest viktiga energi källan vistas i hjärtat, och har hänvisat till det som "Livets källa i hjärtat". I hans bok Message from the Soul, han skrev följande:

"Sök efter sanningen i din himmelska avbild, vid den tredje punkten i hjärtat, punkten där de två världarna är förenade, en är skör och den andra hård, mellan sömn och vakenhet. Livets källa i hjärtat är kunskapens och visshetens ljus, och kunskapen själv. Och eftersom den är all kunskap, är den källan till allt det yttre och alla möjligheter. Den är kärnan och det som styr allting. Allt blir fullkomligt genom den." 4

Förbindelse punkten av de två världarna är "passivt", i brist på en bättre benämning. Genom meditation och bön, blir det "väckt" och vägen mellan hjärtat och hjärnan följaktligen blir "illuminerad".

Läraren, kallade Arif, lär ut att läsningen av vår tillvaros alfabet blir möjligt genom självdisciplin, rening, koncentration och meditation, såväl som genom bön.

Sufi meditationen kallad Tamarkoz®, betyder ordagrant "koncentration" och refererar till koncentration av förmågor.

Det skapar en jämvikts tillstånd, balans och harmoni. Tamarkoz® inkluderar kraftfull och exakta metoder av inre förnimmelse och självupptäckt, så som Movazeneh® övningar. Movazeneh® är sufis konst av att balansera och harmonisera kropp och sinne. Tamarkoz® rättar, balanserar och aktiverar kroppens energi fält, så att sökaren blir mottaglig och i harmoni till att inse hans/hennes undangömda förmågor.

 

En bön från Sufism and Knowledge (Sufism och kunskap)

Av: Molana Salaheddin Ali Nader Angha


"Må Gud skänka dig beslutsamhet till strävandet (att sträva) på självkännedoms väg;

Må Han lära dig själens boks alfabet, så att du må läsa boken av din existens;

Må Han skänka dig tålamod och ihärdighet för att kultivera din existens till dess fullkomlighet,

så att du skall vara ditt samhällets fredsstiftare;

Må Han öppna porten av kunskapens stad till din själ, så att dina handlingar må vara ledsagad av kunskapens och visdomens ljus."1


1. Hazrat Mir Ghotbeddin Mohammad Angha, From Fetus to Paradise: The Evolutionary states of Man (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, ----), 176.
2. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 142.
3. Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism, The Reality of Religion (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2000), 55.
4. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul, reprinted in The Mystery of Humanity: tranquility and survival (Lanham, MD: University Press of America, 1996), 63-64.