Resan till existensens dolda kungarike

Utdrag ur Sufism and Wisdom1

Människan är en komplicerad mekanism som består av fysisk, eterisk, rationell och lysande kroppar. Den fysiska kroppen är bara den mest ytliga dimensionen av människans existens. Ju högre osynliga kroppar kan hjälpa en att nå högre andliga kungariken.

När sökaren genomför de instruktioner han har fått från Pir till praktik - böner, fasta, meditation och Zikr (Gudserinran)- blir hjärtat och själens kungarike åtkomligt för honom. Han/Hon börjar resan till sin existens dolda kungarike.

Det första lagret bortom den fysiska kroppen som den sökande blir förtrogen med är den eteriska kroppen. Detta är mallen eller gjutformen för den fysiska kroppen. Denna andliga kropp har ett andligt hjärta som är dold bakom det fysiska hjärtat. Det "hemliga eller dolda hjärtat" som det är känd som inom sufi traditionen, har ett direkt samband med de existentiella helande krafterna. Det andliga hjärtat sänder andlig energi vilket formar en kropp som omger den fysiska kroppen. Denna eteriska eller fysiska kropp är anpassad till den påtagliga världen. Det är ursprunget för kroppens elektriska ström, vilket överförs från det andliga hjärtat till det fysiska hjärtat. Urkopplingen av denna energi från hjärtat kommer att leda till att hjärtat slutar att slå. Den eteriska kroppen försvinner två till tre dagar efter själen separerat från kroppen.

Den andra kroppen är himlakroppen eller astral kroppen. Denna kropp är ömtålig, och är placerad över den eteriska kroppen. Det härrör från den gudomliga himla världen och är förbindelse länken med den andliga världen.

Den tredje kroppen är rationella kroppen. Det är mer känslig, lysande och transparent än himlakroppen. Uppenbarelse och inspiration har sitt ursprung från denna kropp. Profeternas själar, helgon och de upplysta vägleder sökarna till himlasfären genom denna kropp. De inspirerar också ljusa tankar och gudomliga idéer i den sanna sökarens hjärta.

Den fjärde kroppen är lysande kroppen, kallas ibland glödande gloria. Denna kropp ansvarar för himmelsfärden av den rationella själen till den andliga världen. Människans själ kan endast uppnå denna position genom stort tålamod och hängivenhet. De själar, som offrar sig själva för att tjäna andra med ett glödande kärlek, kommer att utforma en lysande gloria, liknande halon runt månen. Detta är den lysande gloria som målas runt profeternas och helgonens huvud.

Varje sann utbildnings system är förmodat att skingra okunnighet. Sufismens principer, grundad på islams grundpelare, är en instruktions samling avsedd för seriösa studenter som vill upptäcka hans eller hennes sanning, vilket leder till frihet, stabilitet och kunskap. Dessa resultat kan inte uppnås genom blind tro, ritualer, förtroende, hallucination, upprepning eller vad som har lämnats i arv av föräldrar, samhälle och kultur.

Dessvärre, som i all "religiösa praxis", är det inte ovanligt att se sufismens läror reduceras till inte mer än ritualistiska övningar tilltalande folkets fantasier, utan verklighet. Profeten Muhammed (fred vare med honom) sade: "Tro uppnås inte genom att fråga, men finner sig till rätta i hjärtat och bekräftas genom handling."


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism and Wisdom (Washington, D.C: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1996), 26-27.