Hopp (Reja)

"Hopp är planterade frön i fruktbar mark som bär frukt."

Molana Salaheddin Ali Nader Angha


Hazrat Molana Shah Maghsoud Shadegh Angha konstaterar i boken Al Rasa’el att: 1

"Reja är kunskap och visshet om Guds nåd och Hans allt präglade visdom och medlidande och att ha hjärtligt hopp om skänkning av Guds välsignelser."

Sheikh Safieddin Ardebili har sagt: "Hoppets verklighet är den glädje som kommer med kännedom om Guds nåd."

Dhul-Nun al-Misri har sagt: "Hopp är bedrövelsens botemedel och fruktan är handlingarnas rival."

Hazrat Amir-al Moemenin Ali (fred vare med honom) har sagt: "Hopp är hjärtats närhet till Skaparens nåd och dess glädje är löftet om föreningen med Honom."

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, "Pir Oveyssi" beskriver hopp i boken med titeln The Secret Word med följande vältaliga vers:

Hopp är planterade frön i fruktbar mark som bär frukt.

I vårt hjärtats rike växer aldrig förtvivlans planta.

Tystlåtna rop stiger upp med kärlekens flamma,

Och himlarna lyssnar på hjärtats önskemål hos de uppriktiga,

O Du, Herre över Arifs hjärta,

För de hoppfullas enträgna bönfall,

För de ambitiösas styrka i hjärtat,

För det hänryckta kärleks rop från väckta hjärtan,

För sanning bevittnarnas helighet och renheten,

Och för de himmelska Tulpan – odlarnas oskuldsfullhet, *

Tänd min essens med Din kärleks flamma. 2


1. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el; Al Salat (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publicatios, 1975), 34.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, The Secret Word (New York, NY: University Press of America, 1984), 21-22
* Tulip Growers – The Elect who guide the seeker of Truth.