Sufism, en bro mellan religioner

"I det gudomliga riket, är endast hjärtats hemlighet relevant."

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha


Från: Sufism – A Bridge between Religions (Sufism en bro mellan religioner) 1

Religion började när folk startade att dyrka naturens mäktiga krafter, framställa föreställningar av dem --- konstruerandet av gudabilder. De glömde att en symbol inte är verklighet.

Profeterna skickades sedan för att lära människor att denna dyrkan var felaktigt och för att berätta för dem hur de skall följa vägen till förnimmelse av och enighet med Gud. Profeternas ankomst markerar sufismens tillkomst – för sufism är läran om hur man ska nå förnimmelse och bli en med det Gudomliga Älskade. Men människor godtog profeternas läror ut ifrån lydnad, inte för att de kände Gud, och de formade profeternas instruktioner till deras eget tycke, och skapade nya gudabilder i deras huvud.

Från profeternas tid och vidare, försökte det mest studerade och andliga att förklara vägen till Existensens sanning vilket profeterna hade lärt ut. För att deras idéer presenterades olika till olika samhällen, var resultatet ett gradvist framträdande av avvikande grupper och samhällen började yttra sig om religioner. Med tiden, var dessa grupper ofta i konflikt, skenbart över religion, men i själva verket över rikedomar eller makt.

Dock, är religionens verklighet inte baserad på olikartade träningar och ritualer som har utvecklats över århundraden. Gud är religions grund och Gud kan inte bli hittad genom psyket och de fysiska sinnena, inte heller från att läsa eller att höra andras ord.

Upptäckten av religion är upptäckten av vår innersta dimension av vår existens, från vilket de gudomliga egenskaperna strömmar. Detta är vad profeterna uppfattade. För att göra deras upptäckt krävs tillgivenhet, disciplin och detaljerad träning, vilket sufism föreskriver.

För att uppnå detta mål, att lära känna "jag", vår egna "existens", krävs kunskap. Sådan kunskap hittas inte i vanliga samhälliga källor, men man måste flytta sig bortom dessa begränsade gränser. Detta "jag" är sufismens grund, vilket följer profeternas väg mot sanningens säd som befinner sig inom varje människohjärta.

I denna mening, är sufism en bro mellan alla "religioner". För den godtar alla profeterna.

Denna tonvikt och fasthållning på den personliga erfarenheten och kunskap om Gud, och disciplinen och tränings metoden vilket hjälper eleverna på vägen mot detta mål, är strukturen som gör sufismen bron bland "religionerna", både i vår inre existens och i vår värld.


1- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Sirâj al-Huda; Poverty and Annihilation Al-Rasâ'el (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 91.