Tasawof eller sufism

Hazrat Jalaleddin Ali Mir Abolfazl Angha, i sin bok kallad Anvar Gholoob al-Salekin (Lärjungarnas upplysta hjärtan), presenterar följande beskrivning av tassavvuf (sufism) som den beskrivits av Amir al-Momenin, Hazrat Ali (frid vare med honom).

Baserat på bokstäverna i ordet "tassavvuf" (تصوف) som i arabiskan översätts till sufism är ordet en kombination av fyra bokstäver - T, S, V och F.

Varje bokstav står för tre ord så att, till följd av detta, ordet "tassavvuf" förkroppsligar tolv begrepp.

"T" representerar -

1. Tark – Överlämnande; att inte vara bunden av jordiska ägodelar; vanor, begär; att leva ett liv långt från ytterligheter.

2. Toubeh - ånger (att vända hjärtat från begär till Gud, med glädje och tillgivenhet)

3. Taugha - Dygd och återhållsamhet

"S" beskriver -

1. Sabr - tålamod

2. Sedgh - uppriktighet

3. Safa - renhet

"V" förkroppsligar -

1. Vafa - trofasthet

2. Vud - kärlek

3. Verd - Gudsåmminelse

"F" representerar -

1. Fard - att vara befriad från alla ägodelar och begär

2. Faghr - fattigdom: att uppnå ett tillstånd av överflödande kunskap och sedan inse hur begränsad den kunskap man skaffat sig är.

3. Fana - Försvinnandet av orenhet från hjärtat och att den ersätts av gudomliga uppenbarelser, att bli ett med sanningen