Att gå in i kunskapens stad

"Jag är kunskapens stad och Ali är dörren."

Profeten Muhammed (fred vare med honom)


Att gå in i Guds rike kräver att en lärare är närvarande som har blivit introducerad till sökarens inre av Gud genom Hans ljus.

Den Heliga Koranen säger (57:9):

"Han är den som ger sin tjänare tydliga tecken, så att Han kan leda er från mörkrets djup till ljuset"

Amir al-Mo´menin Ali (frid vare med honom) säger:

"Tron tar sig uttryck i hjärtat som en stråle ljus och när tron blir större, sprider sig ljuset."

Alla människor kan genom att vara harmoniska och i jämvikt ta sig upp från den lägsta nivån i sin existens, vilken är den fysiska nivån, till sitt mest upphöjda tillstånd.

Enligt undervisningen i Oveyssi sufism skolan ® är människans kropp utrustad med en inbyggd mekanism som underlättar för människan att ta sig till det mest upphöjda tillståndet. Den är utrustat med tretton elektromagnetiska center, vilkas funktion är viktiga för individens välbefinnande, såväl som för hennes metafysiska och andliga liv. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, den fyrtioförsta mästaren i skolan, har hänvisat till den som "jaget", "livets källa i hjärtat."

Den här källan är nyckeln till människans andliga rike, eftersom den är dörren till Guds himmelska rike.

"Sök efter sanningen i din himmelska avbild, vid den tredje punkten i hjärtat, punkten där de två världarna är förenade, en är skör och den andra hård, mellan sömn och vakenhet. Livets källa i hjärtat är kunskapens och visshetens ljus, och kunskapen själv. Och eftersom den är all kunskap, är den källan till allt det yttre och alla möjligheter. Den är kärnan och det som styr allting. Allt blir fullkomligt genom den." [1]

Molana Salaheddin Ali Nader Angha, den mästaren i Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi®, säger:

"När sökaren upplever jagets verklighet, när han eller hon upptäcker "jaget", ger sanningen visshet såväl som frid och ro i ens liv. Visshet är huvudordet i arifens undervisning, kunskap leder till visshet." [2]


1. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul reprinted in The Mystery of Humanity: Tranquility and Survival (Lanham, MD: University Press of America, 1996), 63-64.
2. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002)