Utvald läsning från ”Message of the Soul”

Av: Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha

Den gudomliga visionen iakttager livets skuggor och liksom en glittrande stjärna, lysande och stilla, skiner den i ditt hjärta utan tveksamhet. Samla dina tankar på denna punkt i ditt hjärta och lugna dem; när den blir stadig och ostörd kommer ditt livs sanning avslöjas. Om dina tankar vänder sig mot obetydliga saker och blint blir dina sinnens slav, lyder inte ditt hjärta Guds budord och kommer svika dig längst livets hårda väg.

Vägledning finns i förening mellan tankar, hjärtat, sinnena och natur; och att gå vilse är oreda och förvirring bland dessa fyra.

Samla ihop dina krafter och koncentrera dem på livets källa i ditt hjärta för att dina iakttagelser ska bli oförgängliga, så att du kan leva i balans och stillhet och uppleva evighet.

När alla dina sinnens förenade krafter tillsammans når ditt hjärta och inte har tendens att ge vika, kommer du att hitta dig själv. Och eftersom du kommer att få näring från livets källa i ditt hjärta, kommer du att se din upplysta själ. Varje fågel flyger tillbaka till sitt rede vid nattens inbrott och finner där tröst. Samla även du all den styrka som är spridd i dina sinnen och kropp, koncentrera och lugna dem i ditt hjärta på kvällen, och visa din lysande figur.

Om liv har skänts till dig från livets källa i ditt hjärta, kommer du inte att utsättas för död.

Hjärtats uppvaknande förekommer i harmoni mellan själen och existensens sanning på jämviktspunkten.

Förädla ditt hjärtas rotskott till livets källa så att det kan få näring, tills rättvisans välsignade träd bär frukt och genomsyrar ditt väsen.