Förena sinne och hjärta

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Pir Oveyssi, lär ut att "varje människa är en sann och omfattande enhet av Existens," och "upptäckten av ’JAG’, källan till kunskapen i ens inre, möjliggör för honom att börja resan av SjälvKännedom och lära känna alla sidor av hans tillvaro i enighet."

Sufism betonar förnimmelsen av människan i sin helhet. Både den fysiska och spirituella dimensionen, sinnet och hjärtat, de bestämda och obetingade synpunkterna, måste bli förnimmande. Sufism ser inte sinnet och hjärtat som två olika väsen. Dess fokus ligger istället i förenklandet av bandet mellan dessa två ofantliga resurserna och igenkänner människan som ett integrerat väsen.

"Sprid ljus på vägen som sträcks ut från ditt hjärta till din hjärna
och låt inte hjärtat och hjärnan leva separat,
likt två ovänliga grannar omedvetna om varandra."1

Föreningen av sinne och hjärta är möjligt endast när individen är i harmoni och är sammanlänkad till existensens kärna och dess attraktiva fält. Detta är förenklat av förnimmelsen och upptäckandet av kärnan av "JAG". Enligt lärorna från Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi sufism skolan®, så har människans system en inbyggd mekanism som är utrustad med 13 elektromagnetiska centra vars funktion är livs viktig för det metafysiska, spirituella och det allmänna väl befinnandet av individen. Det viktigaste av dessa centra ligger i hjärtat. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha refererar detta som "JAG", eller "Livets källa". Att finna "JAG" och dess attraktiva fält är väsentligt i förnimmelsen av det sanna jaget.

Detta attraktiva fält är ett kraftigt magnetiskt fält. När vi rör oss ifrån gränserna införda på våra sinnen och koncentrerar våra energier på "JAG" centrat, är vi kapabla till att få tillgång till vårt magnetiska fält av energi och koppla oss till det attraktiva fältet av existens. Inom sufism, kallas detta attraktiva fält för "love" (kärlek). Det är kärleken som binder samman alla aspekter av existens till varandra. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha påstår: "kärlek är en all-genomträngande elektromagnetisk kraft, som förenar och ansluter alla grenar av existens från den minsta partikeln till det hela oändliga universum."2

Denna attraktion händer i "JAG" centrat i hjärtat på den som söker, och därifrån präglas hans hela existens. Detta centra fungerar som en magnet som fångar in alla energier, kärlek och attraktioner som existerar i universum. Den sammanförande punkten av de två världarna, eller "JAG", är inbäddat inom oss och är "uppväckt till medvetandet" genom meditation och bön, varav vägen mellan hjärta och hjärna blir upplyst. Detta är hur sinnet och hjärtat är förenat.

Resan till självkännedom kräver närvaron av Arifen, eller den spirituella mästaren, och en vägkarta till den föreviga dimensionen. Arifen är den som redan har skaffat kunskapen om verkligheten, och kan guida sökarna så de kan överkomma hinderna i deras resa mot självkännedom. Safieddin Ardebili, den ökända niohundratals sufin, sade: "Den som reser denna resa på egen hand kommer att drunkna i hägringen av självet. Kroppen får näring från elementen och själen får näring genom att höra och ta hänsyn till guidandet av de upplysta."


1. Molana Shahmaghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Washington D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986), 5.
2. Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha, Hidden Angles of Life (Pomona, CA: Multidisciplinary Publications, 1975), 60.