Hjärtats avskildhet

När ljuset träder in i hjärtat, skall den veckla ut sig och utvidgas; dess tecken är separation från det begränsade jaget och hjärtats avskildhet."

Profeten Muhammed (fred vare med honom)


Hazrat Mir Ghotbeddin Muhammed Angha har sagt:

"Styrkandet och utvidgandet av de inre krafterna och upptäckten av mänsklighetens herravälde såsom är föreskriven av de upplysta är i att hålla avskildhet, men inte i den populära missuppfattningen av sysslolöshet och slöhet.

Tvärtemot, själens upphöjelse, tankarnas koncentration och sinnenas behärskning gör en till en värdig individ som ger sina tjänster till ett nödlidande samhälle utan några belönings förväntningar.

I upptäckten av hans verklighet är han då en källa av styrka och ymnighet, vars rikedomar liknande en gruva är upptäckta och används för mänsklighetens förmån. Separation är att begränsa sig själv från onödiga handlingar, och att vara fristående i ett samhälle menas att vara mellan människor men inte delta i deras dåliga vanor och vara ensam i hjärtats helgedom. Detta har blivit kallat avskildhet av sufier vilket är motsatsen till att vara skingrad medan att vara ensam. För att, en individ må sitta ensam men är engagerad i talrika tankar och bedömningar av det goda och onda. Sådana personer kallas inte avskild."

På ämnet om behärskandet av det kroppsliga jaget, har den store sufi Hazrat Seyyed Muhammed Sabzevari sagt:

"Känna igen det kroppsliga jaget som ett fordon som innefångar den mänskliga själen; i solouk (självkännedoms resa) och i asketisk träning, kör den till visdom så att den inte kommer att ge efter mot själens resa till Gud. Om du utsätter den till en strängt asketisk träning i början av solouk kommer den att ge efter vid den lättaste svårigheten. Behandla den därför med måttlighet tills kärlekens Herre erövrar hjärtat och vid sådan tid vad han än befaller, så skall det bli."

Källa: Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, The Light of Salvation (Tehran, Iran: M.T.O. Publikationer, 1975) sidorna 85-89.

En utvald läsning från Hadiths Ghodsi


"…. O Adams son, kom ihåg Min välsignelse över dig.

Du kommer inte att vägledas till vägen utom med hjälp av en vägledare.

Du kommer inte att vägledas till himlen utom genom kunskap.

Du kommer inte att samla förmögenhet utom genom strävan.

Du kommer inte att stiga in i himlen utom genom tålamod i bön och dyrkan. Dra dig därför nära till mig genom kärleksfull bön….."


1-Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Poverty and Annihilation (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 85-89
2-Sacred Sayings (Hadiths Ghodsi), (Mnchengladbach, Germany: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2000), 26.