Människan som en fullständig bok om existensen

"Hjärtat är en öppen bok"

Amir al-Mo´menin Ali (fred vare med honom)


Huvudbudskapet i sufismen är att alla människor inom sig har all kunskap om sig själva, precis som fröet innehåller all kunskap om trädet. Alla människor har inom sig kunskap om sin livsväg just eftersom de är vid liv, och kunskap om vart de är på väg. Varje människa är en fullständig bok, en bok som bara kan läsas av människan själv.

Profeten Muhammed (fred vare med honom) har sagt i Nahj-ol-Fesahe:

"Kunskapen sänker sig inte över dig från skyn, inte heller växer den för dig på jorden, utan den är medfödd, gömd inom dig, tills människan känner igen sin totalitet som en fullständig varelse med all sin kapacitet i varje nivå av sitt liv."

Varje människa är föremål för upptäckt av denna inre varelse, denna fullständiga kunskap inom honom eller henne. Kunskapen finns där och kan uppnås av honom eller henne. Därför är den bästa platsen att leta efter svaren på vilka vi är inom den gränslösa verkligheten i oss själva. I det här sammanhanget är varje människa forskare, laboratorium och föremålet för forskningen.

Professor Nader Angha, Pir Oveyssi, beskriver i sin bok Sufism and Knowledge (Sufism och Kunskap) människans olika nivåer:

Människan består av följande fyra nivåer:

  • · Den yttersta nivån är naturens nivå, som är laboratorium för människans erfarenheter.
  • · Den andra nivån är den fysiologiska nivån, den cellulära, organiska nivån som fungerar enligt sina egna inbyggda program och lagar. Aktiviteterna på den här nivån är oftast en kombination av sinnenas aktiviteter, tankar, cellulära behov och erfarenheter såväl som kulturellt arv och personliga anlag. Medicinsk forskning inriktar sig på den här nivån och de användbara framstegen inom teknologi och behandling har tagit upp aspekter av den cellulära och organiska nivån.
  • · Den tredje nivån är utvecklingsnivån, platsen för mentala, sinnliga och fysiska krafter för utvecklingen och den inre relationen mellan de magnetiska kropparna.
  • · Den fjärde nivån är den innersta nivån, den mystiska nivån, där stabiliteten och den sanna personligheten finns. Det här är den nivå som är källan till den kunskap som predikas av profeterna, och det som undervisningen i Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi riktar in sig på.1

Varje nivå inom människan har sin egen verksamhetsnivå, och är underkastad lagarna som styr den. Profeternas råd är avsedda att få människorna att lära känna nivåerna inom sig, hur de fungerar och hur deras förhållande till det stora universum är, och lagarna som styr deras kroppar, så att de kan leva i frid och ro och veta om sin evighet.

Den helige profeten Muhammed har sagt:

"Kunskap får man inte genom lärdom, utan den är ett ljus som Gud låter lysa i hjärtat på dem han utväljer." ¹


1. Hazrat Salaheddin Ali Nader Shah ANGHA, Sufism and Wisdom , M.T.O. Shahmaghsoudi® Publication, Washington D.C. 1997, pp. 18-19.